Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Canllawiau Brand

Mae’r canllawiau brand hyn wedi’u datblygu gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol er mwyn rhoi arweiniad i’r darparwyr ar y defnydd cywir o’r brand.

Mae brand y Ganolfan wedi’i lunio gyda’r bwriad o rannu un brand unedig i hyrwyddo gweithgareddau Dysgu Cymraeg.

Ariennir gweithgaredd y Ganolfan a’r darparwyr drwy nawdd Llywodraeth Cymru. Mae’r Ganolfan yn rhannu gweledigaeth y brand CYMRAEG o sicrhau fod yr iaith Gymraeg yn ffynnu yn ein cymunedau ar gyfer cenedlaethau i ddod.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn ateb gofynion y Ganolfan a’i darparwyr.

I agor y ddogfen, cliciwch ar y llun ar y dde neu os hoffech ragor o wybodaeth neu'r logos unigol ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru