Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cynllun Strategol 2021 - 2026

Ymgynghoriad cyhoeddus

Creu siaradwyr Cymraeg hyderus, trwy ddarparu gwasanaeth Dysgu Cymraeg rhagorol a chynhwysfawr, yw nod y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.  Mae’r Ganolfan yn ymgynghori ar gynllun strategol newydd, sy’n gosod cyfeiriad i’r sector Dysgu Cymraeg ar gyfer 2021-2026.  Lluniwyd y cynllun mewn ymgynghoriad â darparwyr cyrsiau a Byrddau Cwmni ac Ymgynghorol y Ganolfan. 

Cynllun Strategol

Os oes gyda chi unrhyw sylwadau, a wnewch chi gwblhau'r holiadur a'i anfon at swyddfa@dysgucymraeg.cymru erbyn 2.00pm ar 21 Mai 2021.

Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd fersiwn terfynol yn cael ei gyflwyno erbyn yr haf.