Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cynllun Strategol: 2024–2026

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Cynllun Strategol

Hoffai’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol eich gwahodd i roi sylwadau ar ei Chynllun Strategol drafft ar gyfer y cyfnod 2024–2026.

Ers ei sefydlu yn 2016, mae’r Ganolfan wedi gweithio mewn partneriaeth gydag eraill i roi’r cyfleoedd gorau i ddysgwyr y Gymraeg.  Er mwyn ein helpu i greu Cynllun Strategol uchelgeisiol a chyraeddadwy, gofynnwn i chi rannu eich barn gyda ni.  Yn dilyn derbyn eich sylwadau, byddwn yn adolygu’r drafft, ac yn cyhoeddi fersiwn derfynol dros yr haf.  Rydym yn ddiolchgar i ddarparwyr cwrs y Ganolfan ac i’n Byrddau Cwmni ac Ymgynghorol am eu sylwadau wrth ddatblygu’r Cynllun Strategol drafft.

Dewiswch y ddolen ganlynol er mwyn agor y Cynllun Strategol drafft:

Ffurflen

Dych chi'n gallu rhannu eich barn trwy gwblhau'r ffurflen adborth isod erbyn 2yp ddydd Llun, 10 Mehefin 2024.

Dewiswch y ddolen ganlynol er mwyn agor y ffurflen: