Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Sir Benfro
Oes copi o'r prosbectws gyda chi eto? Am fwy o wybodaeth am ble fydd ein cyrsiau ar gael ym mis Medi e-bostiwch ni: learnwelsh@pembrokeshire.gov.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Mae’r tiwtoriaid yn weithgar ac yn frwdfrydig, ac mae llawer o gyfle i ddefnyddio’r Gymraeg tu fas i’r dosbarth

Ross & Meg McFarlane, Aberdaugleddau, Dysgwyr y Flwyddyn Sir Benfro 2018
Learners Dysgwyr Cyngor Sir Penfro

Os dych chi eisiau gwella eich Cymraeg, dyn ni’n barod i helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws Sir Benfro, byddwn ni’n siŵr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Gall dysgwyr newydd sbon drio Cwrs Blasu ym mis Medi, a hynny’n rhad ac am ddim. Cofiwch ddweud wrth ffrindiau am y fargen hon.

Gallwch lawrlwytho taflen iddyn nhw hefyd - a'r neges yw: 'Try Before you Buy'!

 

DIGON O YMARFER

Mae sawl ffordd o ymarfer eich Cymraeg y tu fas i’r dosbarth. I ddechrau, bydd llawer o ddysgwyr yn mynd i ddigwyddiad arbennig i ddysgwyr yng nghwmni’r tiwtor, a dyna ddechrau bywyd cymdeithasol Cymraeg!

Dilynwch ni ar Facebook neu Twitter ac fe welwch pa ddigwyddiadau lleol sydd ar gael i’ch cefnogi chi. 

Taster Course Cwrs Blasu Gwyl y Dysgwyr
Cwrs Agor y Drws

 

Cyrsiau Cymraeg yn dechrau 24/09/2018 

Dewch i ddysgu gyda ni, beth bynnag yw eich lefel o Gymraeg. Porwch yn y rhaglen a chofiwch gysylltu â ni os dych chi eisiau cyngor.

Fel y gwelwch o'n lluniau ni, dyw'r dysgu ddim bob amser yn digwydd mewn ystafell ddosbarth.

Os hoffech chi gyngor neu arweiniad ar ba ddosbarth i ddewis, ffoniwch ni ar 01437 770180.

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.