Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Gwent
Mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy. Mae digon o ddewis. Mae’n bosib mynd i ddosbarth nos neu ddilyn cwrs dwys neu hyd yn oed cyfuno gwersi yn y dosbarth gyda dysgu ar-lein.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau
Cyrsiau 18/19
pa lefel

Cynllun Siarad

Roedd yr haul yn gwenu ar Fae Caerdydd wrth i’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol lawnsio’r prosiect arloesol SIARAD fel rhan o ddathliadau’r Eisteddfod Genedlaethol.

 Cynllun newydd yw SIARAD sy’n paru dysgwyr y Gymraeg lefel Canolradd + gyda siaradwyr rhugl.  “Mae dysgu iaith fel dysgu canu offeryn – mae angen digon o ymarfer. Mae creu cyfleoedd i’n dysgwyr ymarfer siarad Cymraeg y tu allan i’r dosbarth, felly, yn rhan hollbwysig o waith y Ganolfan Genedlaethol. Nod y cynllun hwn yw meithrin hyder a rhuglder ein dysgwyr a’u hannog i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eu bywydau pob dydd,” yn ôl Helen Prosser, Cyfarwyddwr Strategol, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Darllennwch mwy http://bit.ly/CynllunSiarad

 

 

Cyrsiau Atodol
Beth sy ymlaen?

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.