Dysgu Cymraeg Y Fro
Mae wastad cyfleoedd i ddefnyddio'ch Cymraeg dros yr Haf. Mae Cwrs Adolygu'r Haf yn Palmerston bob nos Fawrth ym mis Awst 7-9 AM DDIM.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Mae gan bawb wahanol resymau dros ddysgu’r Gymraeg – i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd gwaith.

Os wyt ti’n awyddus i wella neu ymarfer dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am gwrs i ddechreuwyr ar gyfer ffrind neu berthynas, cei wybodaeth yma neu ffonia 01446 730402 neu ebostia dysgucymraeg@bromorgannwg.gov.uk

Clwb Darllen
Haf 2018