Dysgu Cymraeg Y Fro
Mae wastad cyfleoedd i ddefnyddio'ch Cymraeg dros yr Haf. Beth fydd eich her chi? Eisteddfod Bae Caerdydd mis Awst? Bydd Cwrs Adolygu'r Haf ar nos Fawrth ym mis Awst.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Mae gan bawb wahanol resymau dros ddysgu’r Gymraeg – i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd gwaith.

Os wyt ti’n awyddus i wella neu ymarfer dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am gwrs i ddechreuwyr ar gyfer ffrind neu berthynas, cei wybodaeth yma neu ffonia 01446 730402 neu ebostia dysgucymraeg@bromorgannwg.gov.uk

Clwb Darllen
Clwb Ni Cym
Haf 2018