Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe, a Chastell-nedd Port Talbot.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau
Cofrestru 2018

Clicia isod i weld pob cwrs fydd yn dechrau ym mis Medi fesul lefel. Clicia ar y lleoliad am fwy o wybodaeth ac i gofrestru.

Cyrsiau Mynediad Medi 2018 Cyrsiau Sylfaen Medi 2018 Cyrsiau Canolradd Medi 2018 Cyrsiau Uwch Medi 2018 Cyrsiau Hyfedredd medi 2018
Gostyngiadau 18-19

Mae Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe (DCABA) yn rhan o Academi Hywel Teifi ym Mhrifysgol Abertawe, sy'n hyrwyddo ac yn hwyluso addysg gyfrwng Cymraeg drwy’r Brifysgol.

Mae DCABA yn darparu cyrsiau Cymraeg mewn nifer o leoliadau ar draws y rhanbarth, sy'n golygu nad oes rhaid i ti deithio'n bell i fynychu dosbarth. Mae gennym hefyd rai cyrsiau ar-lein ar gyfer y rhai sy’n ei chael hi'n anodd mynychu dosbarthiadau rheolaidd.

Mae’r brif swyddfa wedi'i lleoli yn Adeilad Talbot ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe, ac mae gan DCABA staff yn ein canolfannau yn Nhŷ'r Gwrhyd (Holly Street) Pontardawe a Thŷ Tawe (Christina Street) yng nghanol dinas Abertawe. Croeso i ti ffonio i ofyn am ein cyrsiau a'r amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol lleol i gefnogi dysgwyr Cymraeg.

Rho alwad i ni ar 01792 60 20 70, neu e-bost: dysgucymraeg@abertawe.ac.uk

Digwyddiadau a Gweithgareddau 2018

Cyfle i ymarfer eich sgiliau iaith a chymdeithasu gyda siaradwyr Cymraeg eraill. Dyma restr lawn o glybiau a digwyddiadau wythnosol, pythefnosol a misol yn rhedeg ar draws y rhanbarth Rhaglen Cefnogi Dysgwyr 2017/2018. Gwneir pob ymdrech i gadw’r rhestr hon yn gyfredol, ond cysylltwch â’r person cyswllt a restrir cyn mynychu er mwyn osgoi cael eich siomi.  

2018