Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe
Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe, a Chastell-nedd Port Tabot.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau
WIW
Flyer 2
Flyer 1
Adolygu Haf

Digwyddiadau a Gweithgareddau 2018

Cyfle i ymarfer eich sgiliau iaith a chymdeithasu gyda siaradwyr Cymraeg eraill. Dyma restr lawn o glybiau a digwyddiadau wythnosol, pythefnosol a misol yn rhedeg ar draws y rhanbarth Rhaglen Cefnogi Dysgwyr 2017/2018. Gwneir pob ymdrech i gadw’r rhestr hon yn gyfredol, ond cysylltwch â’r person cyswllt a restrir cyn mynychu er mwyn osgoi cael eich siomi.  

2018