Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin
Mae partneriaeth rhwng Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yn darparu cyrsiau Cymraeg yn Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

I gofrestru ewch i www.dysgucymraeg.cymru a dilyn dolen 'dod o hyd i gwrs' neu mae croeso i chi gysylltu efo ni, ffoniwch 01248 383928 neu anfonwch e-bost at dysgucymraeg@bangor.ac.uk

Ein cyrsiau

Rydym ni’n cynnig ystod eang o ddosbarthiadau sy’n cynnig llwybr dilyniant eglur i’r dysgwr o un lefel i’r nesa:

Dan ni’n cynnig cwrs SuperWlpan bum-niwrnod-yr wythnos ym Mangor fydd yn mynd â dechreuwyr pur trwy lefel Mynediad a Sylfaen mewn tri mis (Hydref – Rhagfyr), wedi’i ddilyn gan gwrs Super-Pellach dri-diwrnod-yr wythnos fydd yn mynd â dysgwyr at ddiwedd lefel Canolradd erbyn Mehefin.

Mae cyrsiau’n dechrau tua diwedd Medi, gyda rhai cyrsiau dechreuwyr ychwanegol ym mis Ionawr.

Os hoffech chi gyngor neu arweiniad ynghylch y lefel fwyaf priodol i chi, ffoniwch ni ar 01248 382752.

Ysgolion Pasg - Abergele a Dolgellau

Cyfle grêt i ymarfer eich Cymraeg!

Isio datblygu'r Gymraeg o fewn eich gweithle?  

Cysylltwch â Elin Angharad Davies - 01248 382260 / elin.a.davies@bangor.ac.uk

Ysgol Basg Conwy
Ysgol Basg Conwy

Llais y Dysgwr 2016/17

Team activities and working with others enables me to learn quickly

Dysgwr o Langefni

The supportive environment created by my tutor, the relevance of what we are learning and the variety of learning activities have all contributed to me thoroughly enjoying the course.

Dysgwr o Abergele

tutors are outstanding, content is relevant and usable

Dysgwr o Fangor
0%
yn teimlo eu bod yn gwneud cynnydd
0%
yn meddwl bod y cyrsiau yn dda iawn neu rhagorol
0%
yn meddwl bod yr arddulliau dysgu yn dda iawn neu rhagorol

Cwrs Preswyl Cenedlaethol 

Glan - Llyn, Y Bala 

04 - 06.05.18

I archebu eich lle cysylltwch efo Lowri Thomas Jones lowri.t.jones@bangor.ac.uk

Isio ymarfer eich Cymraeg tu allan i'r dosbarth?

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.