Dysgu Cymraeg Morgannwg
Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01443 483 600 neu ebostiwch: dysgucymraeg@decymru.ac.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Dysgu Cymraeg Morgannwg

Dysgwyr
Dysgwyr

Os ydych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siwr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Fe fydd yna gyfleoedd i gwrdd a dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd, cyrsiau block, boreau coffi, clybiau darllen, clybiau cinio a llawer mwy.  Croeso i bawb!

 

Cyrsiau Medi 2018

Mae cyrsiau Cymraeg ar gael ar gyfer pob lefel ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr neu Ferthyr Tudful. Gellwch chi ddysgu yn ystod y dydd neu gyda’r nos.

Bydd y gwersi yn dechrau ar ddydd Llun 24 Medi 2018.

Chwilio am gwrs dechreuwyr yn eich ardal? Edrychwch ar ein cyrsiau Mynediad 1 a Mynediad 1 a 2. Parhad o'r cwrs Mynediad 1 yw'r cwrs Mynediad 2.

 

Wedi cwblhau cwrs lefel Mynediad? Mae'r cyrsiau Sylfaen yn adeiladu ar lefel Mynediad ac mae'n addas ar gyfer pobl sydd â rhywfaint o brofiad o’r Gymraeg. 

 

Wedi cwblhau cwrs lefel Sylfaen? Mae'r cyrsiau Canolradd yn adeiladu ar lefel Sylfaen ac mae'n addas ar gyfer pobl sy’n gyfarwydd â phrif batrymau’r Gymraeg.

Os nad ydych chi’n siŵr pa lefel fydd yn addas i chi, codwch y ffôn am sgwrs 01443 483 600.

 

     

 

Cyrsiau Ychwanegol

Mae ein cyrsiau ychwanegol yn rhedeg yn annibynol i ein cyrsiau craidd.  Mae’r cyrsiau yn amrywio o gyrsiau un dydd i sesiwn wythnos o hyd dros yr Haf.

 

► Y Cwrs Brys

Y Cwrs Brys

Mae’r Cwrs Brys yn eich galluogi i gwblhau lefel mewn cyfnod byr yn ystod yr Haf. Mae’r cwrs yn berffaith os ydych chi eisiau cyflymu’r broses ddysgu neu adolygu lefel yn ystod yr haf.

►Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Trefforest, CF37 1DL.
► Dyddiad: Gorffennaf 2018 ac Awst 2018
► Amser cwrs: 9.30am – 4.30pm

 

     

► Sesiynau Adolygu'r Haf

Flyer Sesiynau Adolygu'r Haf

Bwciwch le ar un o’r sesiynau adolygu AM DDIM dros yr Haf!

Amser:
►6pm-7.30pm – Sesiynau Mynediad a Chanolradd.
►7.30pm-9pm – Sesiynau Sylfaen ac Uwch

Dyddiadau:

► Coleg Pen-y-Bont, Pen-y-Bont, CF31 1DF: (Nos Iau 05, 12, 19, and 26 Gorffennaf 2018)

► Prifysgol De Cymru, Trefforest, CF37 1DL: (Nos Fawrth 07, 14, 21, and 28 Awst 2018)

► Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB: (Nos Fercher 05, 12, 19 Medi 2018)

    

 

 

 

Ymarfer Ychwanegol +

Dy’n ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn efallai ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

 

 

► Adroddiad Estyn ar ‘Dysgu Cymraeg Morgannwg’ Prifysgol De Cymru

 

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.