Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Morgannwg
Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01443 483 600 neu ebostiwch: dysgucymraeg@decymru.ac.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Dysgu Cymraeg Morgannwg

Dysgwyr
Dysgwyr

Os ydych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siwr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Fe fydd yna gyfleoedd i gwrdd a dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd, cyrsiau block, boreau coffi, clybiau darllen, clybiau cinio a llawer mwy.  Croeso i bawb!

 

Cyrsiau Medi 2018

Mae cyrsiau Cymraeg ar gael ar gyfer pob lefel ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr neu Ferthyr Tudful. Gellwch chi ddysgu yn ystod y dydd neu gyda’r nos.

Bydd y gwersi yn dechrau ar ddydd Llun 24 Medi 2018.

Chwilio am gwrs dechreuwyr yn eich ardal? Edrychwch ar ein cyrsiau Mynediad 1 a Mynediad 1 a 2. Parhad o'r cwrs Mynediad 1 yw'r cwrs Mynediad 2.

 

Wedi cwblhau cwrs lefel Mynediad? Mae'r cyrsiau Sylfaen yn adeiladu ar lefel Mynediad ac mae'n addas ar gyfer pobl sydd â rhywfaint o brofiad o’r Gymraeg. 

 

Wedi cwblhau cwrs lefel Sylfaen? Mae'r cyrsiau Canolradd yn adeiladu ar lefel Sylfaen ac mae'n addas ar gyfer pobl sy’n gyfarwydd â phrif batrymau’r Gymraeg.

Mae'r cyrsiau lefel Uwch yn gyfle i ymarfer trafod pynciau a themâu o bob math. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando.

Mae'r cyrsiau lefel Hyfedredd yn gyfle i ddysgwyr rhugl a siaradwyr iaith gyntaf sydd eisiau cryfhau eu sgiliau, naillai ar lafar neu’n ysgrifenedig

Os nad ydych chi’n siŵr pa lefel fydd yn addas i chi, codwch y ffôn am sgwrs 01443 483 600.

 

     

 

Cyrsiau Ychwanegol

Mae ein cyrsiau ychwanegol yn rhedeg yn annibynol i ein cyrsiau craidd.  Mae’r cyrsiau yn amrywio o gyrsiau un dydd i sesiwn wythnos o hyd dros yr Haf.

 

► Cwrs Ynganu

Llun cwrs ynganu

Cwrs 10 awr dros bum sesiwn wedi ei deilwra i helpu’ch ynganu.

Sesiwn 1: 25/10/2018
Sesiwn 2: 08/11/2018
Sesiwn 3: 14/02/2019
Sesiwn 4: 14/03/2019
Sesiwn 5: 11/04/2019

►Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Trefforest, Pontypridd, CF37 1DL.
►Amser: 6.30pm-8.30pm
►Lefel: Pob lefel
►Pris: £10 – (Yn cynnwys 10 awr o ddysgu a chwrs lyfr)

  

 

 

► Sadwrn Siarad

Llun Sadwrn Siarad

Cyfle gwych i gyfarfod â dysgwyr o wahanol ardaloedd, ac i ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar a hwylus.

Mynediad 1:  Byddwch chi’n adolygu cyflwyno’ch hunan, hoffterau, gweithgareddau pob dydd, mynegi dymuniad, o ble dych chi’n dod a ble dych chi’n mynd. Byddwch chi hefyd yn edrych ar ble aethoch chi a beth wnaethoch chi.

 Mynediad 2/Mynediad 1a2/Sylfaen 1:  Byddwch chi’n adolygu defnyddio “cyn” ac “ar ôl”. Byddwch chi hefyd yn dechrau edrych ar sut mae mynegi barn.

 Sylfaen 12/Sylfaen 2:  Byddwch chi’n adolygu’r dyfodol cryno e.e. “A i, Cana i”. Byddwch chi hefyd yn dechrau edrych ar ddefnyddio arddodiaid e.e. “am, ar, i, wrth”.

Canolradd:  Byddwch chi’n adolygu’r amser amodol e.e. “Baswn i, Gallwn i”. Byddwch chi hefyd yn dechrau edrych ar drafod arferion bob dydd.

 Uwch:  Byddwch chi’n adolygu nifer o batrymau iaith dych chi wedi’u hastudio hyd yn hyn ar lefel Uwch. Bydd eich tiwtor yn dewis thema ddiddorol ar gyfer y sesiwn a bydd digon o gyfle i chi ymarfer eich sgiliau llafar.

► Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Trefforest, CF37 1DL.
► Amser: 10am-3pm
► Cost: £10
► Dyddiadau: 17/11/2018, 26/01/2019, 16/02/2019, 06/04/2019, 20/07/2019.

► Bwciwch le ar ein Sadwrn Siarad nesaf ar yr 17/11/2018:

   

 

 

► Cwrs Calan

llun cwrs calan

Cyfe i adolygu ac i ddysgu rhywbeth newydd ar ein Cwrs Calan.

►Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Trefforest, Pontypridd, CF37 1DL.
►Dyddiadau: 3-4/01/2018
►Amser: 9.30am-3.00pm
►Lefel: Pob lefel
►Pris: £25

►Bwciwch le ar y Cwrs Calan:

  

 

 

 

Ymarfer Ychwanegol +

Dy’n ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn efallai ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

 

 

► Adroddiad Estyn ar ‘Dysgu Cymraeg Morgannwg’ Prifysgol De Cymru

 

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.