Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dweud Eich Dweud

Pwrpas yr holiadur yma ydy derbyn eich barn am eich profiad o ddysgu’r Gymraeg. Diolch am eich amser.

Llenwch yr holiadur a chewch chi gyfle i ennill cwrs Dysgu Cymraeg wythnos o hyd yn Nant Gwrtheyrn. Mae’r manylion ar ddiwedd yr holiadur.  Pob lwc!

Dweud Eich Dweud
e.e. Llyfrgell Caerffilie.e. 10am, 2pm

Dewiswch un ateb yn unig

Os nac ydw, cysylltwch â’ch darparwr ar unwaith. Mae manylion cyswllt y Darparwyr ar ddiwedd yr holiadur. If no, contact your provider immediately. All the providers' contact details are at the end of this questionnaire.

Diolch yn fawr am lenwi'r holiadur. ‘Dyn/dan ni’n gwerthfawrogi eich amser a'ch sylwadau.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth, cysylltwch â’ch darparwr lleol

Anfonwch ebost at mair.lenny.turner@dysgucymraeg.cymru gyda'r gair NANT am y cyfle (chance) i ennill cwrs Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn.  

Telerau ac amodau'r gystadleuaeth:

 1. Bydd enwau'r bobl sy'n dymuno cymryd rhan yn cael eu cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill cwrs Dysgu Cymraeg wythnos o hyd (dydd Llun i ddydd Gwener) yng nghanolfan Nant Gwrtheyrn,  Pen Llŷn, gogledd orllewin Cymru.
 2. Yr enillydd fydd yr enw cyntaf a dynnir ar hap ar ôl i'r holiadur gau (ar 16 Mawrth).
 3. Gall yr enillydd ddewis cwrs Cymraeg ar y lefel sy’n addas iddyn nhw: Mynediad; Sylfaen; Canolradd; neu Uwch.
 4. Gall yr enillydd ddilyn y cwrs unrhyw bryd yn ystod 2019.
 5. Mae'r wobr yn cynnwys llety bwrdd llawn, en-suite; nid yw costau teithio yn ôl a mlaen i Nant Gwrtheyrn o’ch cartref wedi'u cynnwys yn y wobr.
 6. Rhaid bod yn 18 oed neu’n hŷn i gystadlu am y wobr hon.
 7. Nid yw'n bosib trosglwyddo’r wobr o gwrs Dysgu Cymraeg wythnos o hyd yn Nant Gwrtheyrn, ac nid oes dewis arall o arian ar gael yn lle’r wobr.

Competition terms and conditions:

 1. The names of those wishing to take part will be entered into a competition to win a week’s Learn Welsh course at the Nant Gwrtheyrn heritage centre on the Llŷn Peninsular, north west Wales.
 2. The winner will be the first name drawn at random after the questionnaire closes (on 16 March).
 3. The winner may choose which level Welsh course he or she wishes to follow – Mynediad/Entry; Sylfaen/Foundation; Canolradd/Intermediate; Uwch/Advanced.
 4. The winner may follow the course anytime during 2019.
 5. The prize includes full-board, en-suite accommodation; travel costs to and from Nant Gwrtheyrn are not included in the prize.
 6. Entry to this competition is restricted to entrants of 18 years of age or over.
 7. The prize of a week’s Learn Welsh course at Nant Gwrtheyrn is not transferable and no cash alternative to the prize is available.