Mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Seremoni Wobrwyo 2017

Ar nos Lun, 13 o Dachwedd roedd Noson Wobrwyo Dysgu Cymraeg Gwent ar gampws Pont-y-pŵl. Roedd y Seremoni'n gyfle i ni gydnabod a dathlu llwyddiannau'n dysgwyr a gwaith arbennig ein tiwtoriaid.

 

Mae'n bleser mawr gennym cyhoeddi'r enillwyr ar gyfer 2016/17.

Teitl YU
Beth sy ymlaen?

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.