Mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy. Mae digon o ddewis. Mae’n bosib mynd i ddosbarth nos neu ddilyn cwrs dwys neu hyd yn oed cyfuno gwersi yn y dosbarth gyda dysgu ar-lein.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Cyrsiau newydd i ddechreuwyr yn dechrau yng Ngwent.

Mae tri chwrs newydd yn dechrau ar ddiwedd y mis yng Nglyn Ebwy, Pont-y-pŵl a Chasnewydd.

Manylion y cwrs.

Cwrs 15 wythnos, sy'n addas ar gyfer dechreuwyr pur lle mae'r pwyslais ar siarad Cymraeg. Mae'r cwrs yn cynnig un awr o ddysgu ar-lein ac yna dair awr yn yr ystafell ddosbarth.

Sut i archebu eich lle?

Mae archebu'n hawdd gan ddefnyddio'r dolenni canlynol:

Glyn Ebwy

Pont-y-pŵl

Casnewydd

Cost?

£60

Arholiad

Ydych chi mewn dau feddwl am sefyll yr Arholiad Mynediad yn yr haf? Dewch i'r sesiwn newydd yma i ddysgu mwy am yr arholiad cyn gwneud cais. Cewch chi gyfle i ofyn cwestiynau i'n tiwtor arbenigol a chodi unrhyw bryderon sydd gennych. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i weld a cheisio rhai cwestiynau / papurau arholiad, a derbyn adborth.

Ond os ydych chi eisoes wedi penderfynu eich bod am sefyll yr arholiad, peidiwch ag oedi a chliciwch ar y ddolen hon a llenwch y ffurflen gais:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRnJuIje3U7eUdzqNfnE5jilXPGcyxmhJDkfQJlbQrNn_Wgg/viewform?usp=sf_link

Os oes gennych gwestiynau ar y sesiwn hon neu ar yr arholiadau, cysylltwch â ni trwy anfon e-bost at catrin.thomas@coleggwent.ac.uk neu 01495 333782.

Holi am Arholi
Newyddion Diweddaraf
Noson Wobrwyo Dysgu Cymraeg Gwent

Noson Wobrwyo Dysgu Cymraeg Gwent

Ar nos Lun, 13 o Dachwedd roedd Noson Wobrwyo Dysgu Cymraeg Gwent ar gampws Pont-y-pŵl. Roedd y Seremoni'n gyfle i ni gydnabod a dathlu llwyddiannau'n dysgwyr a gwaith arbennig ein tiwtoriaid.

Chwedl Skype, dwy chwaer, dwy wlad ac un Ysgol Haf ym Mhont-y-pŵl.
Zoe

Dysgwr y Flwyddyn Dysgu Cymraeg Gwent

Mae Zoe wedi bod yn dysgu Cymraeg ers tair blynedd bellach. Dechreuodd ddysgu ar y cwrs Cymraeg i’r Teulu Blwyddyn 2 yn Ysgol Penalltau, am fod ychydig o Gymraeg gyda hi’n barod. Roedd hi wrth ei bodd yn cael y cyfle i ailafael yn ei Chymraeg ac roedd ei brwdfrydedd yn amlwg o’r dechrau. Daeth i weld posibiliadau’r iaith Gymraeg a’r hyn oedd yr iaith yn gallu ei chynnig iddi.

Darllenwch mwy

0%
o'n dysgwyr yn teimlo bod y cwrs yn werth yr arian
0%
o'n dysgwyr yn cymeradwyo'r cwrs i ddysgwyr eraill
Archebu
Beth sy ymlaen?

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.