Mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy. Mae digon o ddewis. Mae’n bosib mynd i ddosbarth nos neu ddilyn cwrs dwys neu hyd yn oed cyfuno gwersi yn y dosbarth gyda dysgu ar-lein.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau
Cofrestrwch yma! Try it before you sign up in September!
Newyddion Diweddaraf
Noson Lawnsio Siarad

Digon o gyfle i ‘siarad’ wrth i gynllun newydd ddod â siaradwyr

Cymraeg a dysgwyr at ei gilydd

Lansiwyd cynllun newydd sy’n paru siaradwyr Cymraeg gyda dysgwyr neithiwr ar gampws Pont-y-pŵl, Coleg Gwent.

Nod y cynllun gwirfoddol, o’r enw ‘Siarad’, yw codi hyder dysgwyr trwy roi cyfle iddynt ymarfer sgwrsio yn anffurfiol gyda siaradwyr rhugl.  Bydd y dysgwyr hefyd yn cael eu cyflwyno i weithgareddau hamdden a diwylliannol Cymraeg yn eu hardaloedd.

Fel rhan o’r cynllun, mae Dysgu Cymraeg Gwent wedi paru 29 o ddysgwyr gydag 29 siaradwr Cymraeg i gwrdd am o leiaf 10 awr i sgwrsio ac ymarfer.  Mae’r cynllun wedi’i seilio ar gynllun tebyg o’r enw Voluntariat Per La Llengua yng Nghatalwnia.

Meddai Helen Young, Swyddog Dysgu Anffurfiol, "Roedd yn brofiad calonogol i weld cymaint o bobl, o bob cwr o Went, yn siarad Cymraeg gyda pherson hollol newydd iddyn nhw, neithiwr.  Roedd awyrgylch hyfryd yn yr ystafell a dw i'n teimlo bod y noson wedi magu hyder ymysg ein dysgwyr yn barod!  Perfformiad gwych gan Côr Y Dreigiau oedd y diweddglo perffaith i noson gyffrous ac addawol"

 

Penwythnos llwyddiannus yn Llangrannog!

Buodd 24 teulu o Went ar antur i wersyll yr Urdd, Llangrannog am benwythnos cyfan i ddysgu’r Gymraeg, gyda’i gilydd. Roedd dosbarthiadau ar gyfer yr oedolion a nifer o weithgareddau amrywiol ar gyfer y plant. Roedd y penwythnos yn cynnig cyfle unigryw i’r dysgwyr roi’r Gymraeg ar waith mewn awyrgylch anffurfiol gyda theuluoedd eraill, i gyd gyda’r un gôl.

Roedd rhaglen lawn o ddosbarthiadau Cymraeg ar bob lefel o ddechreuwyr pur hyd at hyfedredd, gyda’r dosbarthiadau’n cael eu cynnal tra oedd y plant yn dilyn gweithgareddau amrywiol o dan ofal arweinwyr profiadol a chymwys. Roedd y rhain yn cynnwys sgïo, merlota, ceirt modur, gwibgartio, saethyddiaeth, nofio a llawer mwy!

Os hoffech chi ymuno â ni'r flwyddyn nesaf, cysylltwch â welsh@coleggwent.ac.uk

I ddarllen mwy 

 

Cwrs Cymraeg i'r Teulu Llangrannog 2018
Llangrannog 2018
Archebu
Beth sy ymlaen?

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.