Mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn Sir Fynwy, Casnewydd, Caerffili, Torfaen a Blaenau Gwent

Mae gan bawb wahanol resymau dros ddysgu’r Gymraeg – i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd gwaith.

Os wyt ti’n awyddus i wella neu ymarfer dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am gwrs i ddechreuwyr ar gyfer ffrind neu berthynas, cei wybodaeth yma neu ffonia 01495 333710 neu ebostia welsh@coleggwent.ac.uk

 

Dysgwyr

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.