Mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Mae gan bawb wahanol resymau dros ddysgu’r Gymraeg – i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd gwaith.

Os wyt ti’n awyddus i wella neu ymarfer dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am gwrs i ddechreuwyr ar gyfer ffrind neu berthynas, cei wybodaeth yma neu ffonia 01495 333710 neu ebostia welsh@coleggwent.ac.uk

 

Chwilia am gwrs
0%
o'n dysgwyr wedi cofrestru ar gwrs dechreuwyr yn 16/17
0%
cynnydd o gyrsiau Fast Track Mynediad yn 16/17
Newyddion Diweddaraf
Lluchio'r Llwch

Cwrs Lluchio'r Llwch 

Cwrs gwirioneddol wych gyda dros 70 o ddysgwyr hynod frwd oedd am wneud llawer o adolygu ar gyfer y tymor nesa. Roedd yn amlwg hyd yn oed wrth iddyn nhw gofrestru eu bod yn bobl hynod frwd dros ddysgu Cymraeg ac am wella’u sgiliau cyn dechrau’r tymor newydd. Roedd pawb yn barod iawn i weithio’n galed i wella’u Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth a thu allan.  Darllenwch mwy

Chwedl Skype, dwy chwaer, dwy wlad ac un Ysgol Haf ym Mhont-y-pŵl.
Chwedl Skype, dwy chwaer, dwy wlad ac un Ysgol Haf

Chwedl Skype, dwy chwaer, dwy wlad ac un Ysgol Haf ym Mhont-y-pŵl.

Angerdd dros y Gymraeg a ddaw â dwy chwaer, un sy’n byw yn yr Almaen a’r llall yn Birmingham, i Bont-y-pŵl bob blwyddyn i Ysgol Haf y Gymraeg a gynhelir gan Ddysgu Cymraeg Gwent yn Ngholeg Gwent.

Darllenwch mwy

 

I have huge L plates on when it comes to learning Welsh having only started in January but I'm enjoying every second of it and I'm learning loads!!

Sue Konieczny
Beth sy ymlaen?

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.