Mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Mae gan bawb wahanol resymau dros ddysgu’r Gymraeg – i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd gwaith.

Os wyt ti’n awyddus i wella neu ymarfer dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am gwrs i ddechreuwyr ar gyfer ffrind neu berthynas, cei wybodaeth yma neu ffonia 01495 333710 neu ebostia welsh@coleggwent.ac.uk

 

Chwilia am gwrs
0%
o'n dysgwyr wedi cofrestru ar gwrs dechreuwyr yn 16/17
0%
cynnydd o gyrsiau Fast Track Mynediad yn 16/17
Newyddion Diweddaraf
Ysgol Haf 2018

Ysgol Haf 2017

Wel, am ddiwrnod! Cynhaliwyd ein Ffair Wybodaeth heddiw, gyda dros ddwsin o fudiadau a busnesau lleol yn ymuno â ni yn y neuadd fawr.

Roedd perfformiad fyw arbennig gan Bronwen Lewis a sesiwn gwneud balŵns, yn y Gymraeg gyda Amanda Smith.

Chwedl Skype, dwy chwaer, dwy wlad ac un Ysgol Haf ym Mhont-y-pŵl.
Chwedl Skype, dwy chwaer, dwy wlad ac un Ysgol Haf

Chwedl Skype, dwy chwaer, dwy wlad ac un Ysgol Haf ym Mhont-y-pŵl.

Angerdd dros y Gymraeg a ddaw â dwy chwaer, un sy’n byw yn yr Almaen a’r llall yn Birmingham, i Bont-y-pŵl bob blwyddyn i Ysgol Haf y Gymraeg a gynhelir gan Ddysgu Cymraeg Gwent yn Ngholeg Gwent.

Darllenwch mwy

 

I have huge L plates on when it comes to learning Welsh having only started in January but I'm enjoying every second of it and I'm learning loads!!

Sue Konieczny
Beth sy ymlaen?

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.