Mae Cyrsiau Blasu am ddim i'ch ffrindiau a'ch teulu'n dechrau 5ed o Fehefin am 5 wythnos. Mae'n bosib ymuno'n hwyr. Am fwy o wybodaeth am ble edrychwch ar y rhestr isod ac ebostiwch dysgucymraeg@bromorgannwg.gov.uk

Mae gan bawb wahanol resymau dros ddysgu’r Gymraeg – i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd gwaith.

Os wyt ti’n awyddus i wella neu ymarfer dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am gwrs i ddechreuwyr ar gyfer ffrind neu berthynas, cei wybodaeth yma neu ffonia 01446 730402 neu ebostia dysgucymraeg@bromorgannwg.gov.uk

Clwb Darllen
Cwrs Bloc Neudd Hebron
Uwch Block Course
Cyrsiau am ddim i ddechreuwyr
Sadwrn Siarad Mehefin

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.