Bydd Cwrs Adolygu'r Haf ar nos Fawrth ym mis Awst. Bydd cyrsiau Blasu yn dechrau w/c 18 Mehefin i'ch ffrindiau. Mae wastad cyfleoedd i ddefnyddio'ch Cymraeg. Beth fydd eich her chi?

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Mae gan bawb wahanol resymau dros ddysgu’r Gymraeg – i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd gwaith.

Os wyt ti’n awyddus i wella neu ymarfer dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am gwrs i ddechreuwyr ar gyfer ffrind neu berthynas, cei wybodaeth yma neu ffonia 01446 730402 neu ebostia dysgucymraeg@bromorgannwg.gov.uk

Clwb Darllen
Clwb Ni Cym
SS Mai 2018