Oes copi o'r prosbectws gyda chi eto? Am fwy o wybodaeth am ble bydd ein cyrsiau ym mis Medi ebostiwch dysgucymraeg@bromorgannwg.gov.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Mae gan bawb wahanol resymau dros ddysgu’r Gymraeg – i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd gwaith.

Os wyt ti’n awyddus i wella neu ymarfer dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am gwrs i ddechreuwyr ar gyfer ffrind neu berthynas, cei wybodaeth yma neu ffonia 01446 730402 neu ebostia dysgucymraeg@bromorgannwg.gov.uk

Clwb Darllen
Prosbectws newydd
Wythnos bloc Uwch
Adolygu'r Haf

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.