Mae Cyngor Sir Benfro yn darparu cyrsiau Cymraeg yn Sir Benfro ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae gan bawb wahanol resymau dros ddysgu’r Gymraeg – i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd gwaith.

Os wyt ti’n awyddus i wella neu ymarfer dy Gymraeg, neu os wyt ti’n chwilio am gwrs i ddechreuwyr ar gyfer ffrind neu berthynas, cei wybodaeth yma neu ffonia 01437 770130.

 

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.