Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe, a Chastell-nedd Port Tabot.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Mae Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe (DCABA) yn rhan o Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe. Mae'r Academi - sydd wedi ei lleoli yn adeilad Talbot ar gampws Singleton - yn uned sy'n hyrwyddo a chefnogi darpariaeth gyfrwng Cymraeg ar draws y Brifysgol.

Yn ogystal, mae gan DCABA staff wedi eu lleoli mewn canolfannau yn Nhŷ'r Gwrhyd (Stryd Holly, Pontardawe) a Tŷ Tawe (Stryd Christina) yng nghanol dinas Abertawe. Mae croeso i chi alw mewn  i holi am ein cyrsiau a'r digwyddiadau amrywiol sy'n cael eu trefnu i gefnogi dysgwyr yn y rhanbarth.

Gallwch hefyd ffonio 01792 60 2070, neu anfon e-bost at: dysgucymraeg@abertawe.ac.uk

Arholiadau 18
WIW mai 18
Cwrs Haf 2018

Cofrestrwch ar lein y dderbyn bag o nwyddau neis-neis!

Goody bag

Digwyddiadau a Gweithgareddau 2018

Cyfle i ymarfer eich sgiliau iaith a chymdeithasu gyda siaradwyr Cymraeg eraill. Dyma restr lawn o glybiau a digwyddiadau wythnosol, pythefnosol a misol yn rhedeg ar draws y rhanbarth Rhaglen Cefnogi Dysgwyr 2017/2018. Gwneir pob ymdrech i gadw’r rhestr hon yn gyfredol, ond cysylltwch â’r person cyswllt a restrir cyn mynychu er mwyn osgoi cael eich siomi.  

2018