Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe yn darparu cyrsiau i ddysgwyr yn ardaloedd cynghorau sir Dinas Abertawe, a Chastell-nedd Port Tabot.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Mae Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe (DCABA) yn rhan o Academi Hywel Teifi - Prifysgol Abertawe. Mae'r Academi - sydd wedi ei leoli yn adeilad Talbot ar gampws Singleton - yn uned sy'n hyrwyddo a chefnogi darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws y Brifysgol.

Yn ogystal, mae gan DCABA staff wedi eu lleoli mewn canolfannau yn Nhŷ'r Gwrhyd (Stryd Holly, Pontardawe) a Tŷ Tawe (Stryd Christina) yng nghanol dinas Abertawe. Mae croeso i chi alw i mewn yno hefyd i holi am ein cyrsiau a'r digwyddiadau amrywiol sy'n cael eu trefnu i gefnogi dysgwyr yn y rhanbarth.

Gallwch hefyd ffonio ar 01792 60 2070, neu ddanfon e-bost at: dysgucymraeg@abertawe.ac.uk

Mae gan bobl resymau gwahanol dros ddysgu’r Gymraeg a gwella eu sgiliau iaith, er enghraifft:

  • i gefnogi plant mewn addysg Gymraeg; 
  • i ehangu cyfleoedd gwaith a datblygu eu gyrfa; neu
  • i godi eu hyder i allu defnyddio eu Cymraeg yn fwy aml...

Beth bynnag yw'r rheswm, rydym yma i helpu!

Dwy o swyddogion iaith y Brifysgol

Dilynwch ein cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol i dderbyn gwybodaeth gyson am ddigwyddiadau lleol 

Twitter: learncymraegABA;

Facebook: @dysgucymraegArdalBaeAbertawe

Noson Gymdeithasol