Mae Nant Gwrtheyrn yn darparu cyrsiau preswyl Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Profiad unigryw i bawb sy’n dysgu Cymraeg

Yma yn Nant Gwrtheyrn ein nod ydy rhoi’r profiad gorau bosibl i chi o ddysgu Cymraeg, a’r gefnogaeth i gyrraedd eich nod personol chi.

Mae pobl yn dysgu Cymraeg am lawer o resymau gwahanol: er mwyn gwaith, er mwyn y teulu, er mwyn teimlo’n rhan o’r gymuned, i enw rhai. Ond beth bynnag ydy’ch rheswm chi dros ddysgu’r iaith, dylai’r broses fod yn un bleserus ac yn un sy’n rhoi boddhad.

Yn 2012, roedd cyrsiau iaith Nant Gwrtheyrn yn 30 oed. I ddathlu, cynhyrchodd ein dysgwyr Uwch 2 (25 - 29 Mehefin) ffilm fer o'u profiadau wrth fynd ati i ddysgu'r iaith Gymraeg. Mwynhewch!

Beth sy’n gwneud y profiad yn wahanol i ddysgu Cymraeg mewn lleoliadau eraill?

  • dysgu’n gyflym ar ein cyrsiau dwys
  • lleoliad trawiadol lle y byddwch ynghanol siaradwyr Cymraeg sydd yma i’ch helpu
  • cyfle i ddefnyddio eich Cymraeg yn y gymuned leol
  • dwy noson o adloniant Gymraeg.

Ble fydda i’n aros?

  • llety grŵp en-suite 5* sengl
  • caffi trwyddedig gydag amrywiaeth eang o fwyd
  • rydym hefyd yn croesawu myfyrwyr dyddiol.

Unrhyw beth arall?

  • mae Nant Gwrtheyrn yn safle treftadaeth pwysig
  • arddangosfeydd hanes yn y capel
  • tŷ cyfnod yn dangos bywyd chwarel ar ddiwedd y 19eg ganrif.

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.