Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu pob cwrs Dysgu Cymraeg yng Ngheredigion a Phowys a rhai dwys yn Sir Gaerfyrddin.

Mae llawer o resymau i ddysgu Cymraeg - teulu, y gymuned, gwaith, diwylliant.

Prifysgol Aberyswyth sy'n darparu dosbarthiadau ar bob lefel yng Ngheredigion, Powys a Sir Gâr.

Mae dosbarthiadau newydd yn ail-ddechrau ym mis Medi / Hydref 2017.  Bydd cyrsiau yn cael eu rhestri'n fuan ar y wefan yma.  Yn y cyfamser ffoniwch 0800 876 6975 neu ebostiwch dysgucymraeg@aber.ac.uk i gofrestru eich diddordeb i dderbyn prosbectws 2017/18. 

 

Ysgol Basg Sir Gar