Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu pob cwrs Dysgu Cymraeg ym Mhowys a rhai dwys yn Sir Gaerfyrddin. Rydym yn gweithio gyda Chyngor Sir Ceredigion i ddarparu pob cwrs yng Ngheredigion.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Mae llawer o resymau i ddysgu Cymraeg - teulu, y gymuned, gwaith, diwylliant.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu dosbarthiadau ar bob lefel yng Ngheredigion, Powys a Sir Gâr. 

Mae dosbarthiadau newydd yn ail-ddechrau ym mis Medi / Hydref 2017.  Mae pob cwrs yn cael ei restri ar y wefan yma.

Rhestir cyrsiau undydd a byrsion isod. 

 

Ysgol Basg Sir Gar