Mae partneriaeth rhwng Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yn darparu cyrsiau Cymraeg yn Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

The supportive environment created by my tutor, the relevance of what we are learning and the variety of learning activities have all contributed to me thoroughly enjoying the course.

Dysgwr o Abergele
Ysgol Basg Conwy
Ysgol Basg Conwy

tutors are outstanding, content is relevant and usable

Dysgwr o Fangor

Ein cyrsiau:

Dan ni'n cynnig ystod eang o ddosbarthiadau sy’n cynnig llwybr dilyniant eglur i’r dysgwr o un lefel i’r nesa:

Dan ni’n cynnig cwrs SuperWlpan bum-niwrnod-yr wythnos ym Mangor fydd yn mynd â dechreuwyr pur trwy lefel Mynediad a Sylfaen mewn tri mis (Hydref – Rhagfyr), wedi’i ddilyn gan gwrs Super-Pellach dri-diwrnod-yr wythnos fydd yn mynd â dysgwyr at ddiwedd lefel Canolradd erbyn Mehefin.

Os hoffech chi gyngor neu arweiniad ynghylch y lefel fwyaf priodol i chi, ffoniwch ni ar 01248 382752.

Llais y Dysgwr 2016/17

Team activities and working with others enables me to learn quickly

Dysgwr o Langefni
0%
yn teimlo eu bod yn gwneud cynnydd
0%
yn meddwl bod y cyrsiau yn dda iawn neu rhagorol
0%
yn meddwl bod yr arddulliau dysgu yn dda iawn neu rhagorol

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.