Mae partneriaeth rhwng Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yn darparu cyrsiau Cymraeg yn Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Ein cyrsiau:

Dan ni'n cynnig ystod eang o ddosbarthiadau sy’n cynnig llwybr dilyniant eglur i’r dysgwr o un lefel i’r nesa:

Dan ni’n cynnig cwrs SuperWlpan bum-niwrnod-yr wythnos ym Mangor fydd yn mynd â dechreuwyr pur trwy lefel Mynediad a Sylfaen mewn tri mis (Hydref – Rhagfyr), wedi’i ddilyn gan gwrs Super-Pellach dri-diwrnod-yr wythnos fydd yn mynd â dysgwyr at ddiwedd lefel Canolradd erbyn Mehefin.

Os hoffech chi gyngor neu arweiniad ynghylch y lefel fwyaf priodol i chi, ffoniwch ni ar 01248 382752.

cymhwyster1
cymhwyster2

Isio datblygu'r Gymraeg o fewn eich gweithle?  

Cysylltwch â Elin Angharad Davies - 01248 382260 / elin.a.davies@bangor.ac.uk

The supportive environment created by my tutor, the relevance of what we are learning and the variety of learning activities have all contributed to me thoroughly enjoying the course.

Dysgwr o Abergele
Ysgol Basg Conwy
Ysgol Basg Conwy

tutors are outstanding, content is relevant and usable

Dysgwr o Fangor

Llais y Dysgwr 2016/17

Team activities and working with others enables me to learn quickly

Dysgwr o Langefni
0%
yn teimlo eu bod yn gwneud cynnydd
0%
yn meddwl bod y cyrsiau yn dda iawn neu rhagorol
0%
yn meddwl bod yr arddulliau dysgu yn dda iawn neu rhagorol

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.