Mae Ysgol Y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn darparu cyrsiau yn y brifddinas ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Am fwy o wybodaeth am gyrsiau yng Nghaerdydd ffoniwch 029 2087 4710 neu ebostiwch: info@learnwelsh.co.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau
Chwilio am gwrs 2017-18

Dysgwch Gymraeg gyda ni

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau ar draws Caerdydd. O gyrsiau i ddechreuwyr pur i gyrsiau ar gyfer siaradwyr rhugl sydd eisiau gwella’u Cymraeg. Mae gyda ni gyrsiau 50% yn y dosbarth a 50% arlein, cyrsiau wythnosol, cyrsiau dwys, cyrsiau bloc pythefnos, cyrsiau Gloywi Iaith wythnosol; pob math o gyrsiau.

Rydym hefyd yn cynnig llawer o gyfleoedd i chi i ddefnyddio eich Cymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth e.e. Sadyrnau Siarad, Clybiau Darllen, Clonc dros Goffi a gweithgareddau amrywiol.

Bydd dysgu Cymraeg gyda ni yn sicr yn hwyl yn ogystal ag yn brofiad llwyddiannus. Dewch i ymuno â’n cymuned a byddwn yn gwneud pob ymdrech i’ch cefnogi ar eich taith i ddysgu’r iaith.

Cyrsiau Tachwedd
Sadwrn Siarad Nadolig
Amserlen

Cliciwch ar eich lefel i ymrestru ar cwrs uchod.

Dydd Sadwrn 25 Tachwedd
Mynediad
Sylfaen
Canolradd
Uwch
Dyddiad Cau: Dydd Gwener 20 Tachwedd

 

Cyrsiau Darllen

Mae darllen yn gyfle gwych i ymarfer eich sgiliau darllen, llafar, ysgrifennu ac ehangu eich geirfa. Mae hefyd llyfrau darllen addas ar gael ar gyfer pob lefel yn cynnwys lefel Mynediad. Gofynnwch i’ch tiwtor am ragor o wybodaeth. Cliciwch ar y cod perthnasol i ymrestru:

Lefel    Ble Dydd Amser Dyddiad Pris   Cod
Mynediad    Prifysgol Caerdydd Mer 17.45 - 18.45
08/11/17 - 24/01/18
£25    DARM11
Mynediad    Chapter Llun 17.45 - 18.45
06/11/17 - 22/01/18
£25    DARM21
Mynediad    Insole Court Maw 17.45 - 18.45
07/11/17 - 23/01/18
£25    DARM31
Sylfaen    Prifysgol Caerdydd Iau 17.45 - 18.45 09/11/17 - 25/01/18 £25    DARS11
Sylfaen     Chapter Llun 17.45 - 18.45 06/11/17 - 22/01/18 £25    DARS21
Canolradd    Prifysgol Caerdydd Llun 17.45 - 18.45 06/11/17 - 22/01/18 £25    DARC21
Canolradd    Prifysgol Caerdydd Iau 11.30 - 12.30 09/11/17 - 25/01/18 £25    DARC31
Canolradd    Ysgol Gynradd Melin Gruffydd Mer 17.45 - 18.45 06/11/17 - 22/01/18 £25    DARC11
Uwch    Prifysgol Caerdydd Maw 17.45 - 18.45 07/11/17 - 23/01/18 £25    DARU11
Uwch    Prifysgol Caerdydd Llun 17.45 - 18.45 06/11/17 - 22/01/18 £25    DARU21

 

My wife speaks Welsh and we have 2 young boys and it would be great to be able to speak to them in Welsh and help them with their homework.

Martin Kitchener

Clywed gan y dysgwyr

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.