Mae Ysgol Y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn darparu cyrsiau yn y brifddinas ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Am fwy o wybodaeth am gyrsiau yng Nghaerdydd ffoniwch 029 2087 4710 neu ebostiwch: info@learnwelsh.co.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau
Cyrsiau Ionawr

Dysgwch Gymraeg gyda ni

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau ar draws Caerdydd. O gyrsiau i ddechreuwyr pur i gyrsiau ar gyfer siaradwyr rhugl sydd eisiau gwella’u Cymraeg. Mae gyda ni gyrsiau 50% yn y dosbarth a 50% arlein, cyrsiau wythnosol, cyrsiau dwys, cyrsiau bloc pythefnos, cyrsiau Gloywi Iaith wythnosol; pob math o gyrsiau.

Rydym hefyd yn cynnig llawer o gyfleoedd i chi i ddefnyddio eich Cymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth e.e. Sadyrnau Siarad, Clybiau Darllen, Clonc dros Goffi a gweithgareddau amrywiol.

Bydd dysgu Cymraeg gyda ni yn sicr yn hwyl yn ogystal ag yn brofiad llwyddiannus. Dewch i ymuno â’n cymuned a byddwn yn gwneud pob ymdrech i’ch cefnogi ar eich taith i ddysgu’r iaith.

Cyrsiau Ionawr
Sadwrn Siarad Chwefror

Beth am fynychu Sadwrn Siarad Chwefror i ymarfer eich Cymraeg? Y thema yw Cariad ac mae cinio yn rhan o'r pris! Ffordd effeithiol iawn o ymarfer eich Cymraeg a chwrdd â dysgwyr eraill yw i fynychu Sadyrnau Siarad trwy gydol y flwyddyn.

Cliciwch ar eich lefel isod i ymrestru

Dyddiad Cau: Dydd Llun 29/01/18
*Please note that in this case the Entry level is not suitable for pure beginners
Cyrsiau Darllen

Mae darllen yn gyfle gwych i ymarfer eich sgiliau darllen, llafar, ysgrifennu ac ehangu eich geirfa. Mae hefyd llyfrau darllen addas ar gael ar gyfer pob lefel yn cynnwys lefel Mynediad. Gofynnwch i’ch tiwtor am ragor o wybodaeth. Cliciwch ar y cod perthnasol i ymrestru:

Lefel Lleoliad Dydd Amser
Dyddiad
Cost Cod
Mynediad (Entry) Prifysgol Caerdydd Wed 17.45 - 18.45 31/01/18 - 25/04/18 £25   DARM12
Mynediad (Entry)  Chapter Mon 17.45 - 18.45 29/01/18 - 23/04/18 £25  DARM22
Mynediad (Entry) Severn Road Tue 17.45 - 18.45 06/02/18 - 01/05/18 £25 Ymrestru ar gael cyn hir!
Sylfaen (Foundation) Prifysgol Caerdydd Thur 17.45 - 18.45 01/02/18 - 26/04/18 £25    DARS12
Sylfaen (Foundation) Chapter Mon 17.45 - 18.45 29/01/18 - 23/04/18 £25    DARS22
Sylfaen (Foundation) Prifysgol Caerdydd Wed 18.00 - 19.00 31/01/18 - 25/04/18 £25  DARS32
Canolradd (Intermediate) Prifysgol Caerdydd Mon 17.45 - 18.45 29/01/18 - 23/04/18  £25   DARC22
Canolradd (Intermediate) Ysgol Gynradd Melin Gruffydd Mon 17.45 - 18.45 29/01/18 - 23/04/18 £25    DARC12

Uwch (Advanced)

Prifysgol Caerdydd Tue 17.45 - 18.45 30/01/18 - 24/04/18 £25    DARU12

My wife speaks Welsh and we have 2 young boys and it would be great to be able to speak to them in Welsh and help them with their homework.

Martin Kitchener

Clywed gan y dysgwyr

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.