Mae Ysgol Y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn darparu cyrsiau yn y brifddinas ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Am fwy o wybodaeth am gyrsiau yng Nghaerdydd ffoniwch 029 2087 4710 neu ebostiwch: info@learnwelsh.co.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau
Chwilio am gwrs 2017-18

Dysgwch Gymraeg gyda ni

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau ar draws Caerdydd. O gyrsiau i ddechreuwyr pur i gyrsiau ar gyfer siaradwyr rhugl sydd eisiau gwella’u Cymraeg. Mae gyda ni gyrsiau 50% yn y dosbarth a 50% arlein, cyrsiau wythnosol, cyrsiau dwys, cyrsiau bloc pythefnos, cyrsiau Gloywi Iaith wythnosol; pob math o gyrsiau.

Rydym hefyd yn cynnig llawer o gyfleoedd i chi i ddefnyddio eich Cymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth e.e. Sadyrnau Siarad, Clybiau Darllen, Clonc dros Goffi a gweithgareddau amrywiol.

Bydd dysgu Cymraeg gyda ni yn sicr yn hwyl yn ogystal ag yn brofiad llwyddiannus. Dewch i ymuno â’n cymuned a byddwn yn gwneud pob ymdrech i’ch cefnogi ar eich taith i ddysgu’r iaith.

Prosbectws 2017-18

Cofiwch gysylltu â ni os byddwch chi eisiau cyngor.
029 2087 4710    info@learnwelsh.co.uk

Cwrs Adolygu

Cwrs Adolygu

Cliciwch ar y lefel a wnaethoch chi llynedd i ymrestru:

Mynediad

Sylfaen

Canolradd

Uwch

My wife speaks Welsh and we have 2 young boys and it would be great to be able to speak to them in Welsh and help them with their homework.

Martin Kitchener

Clywed gan y dysgwyr

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.