Mae Ysgol Y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn darparu cyrsiau yn y brifddinas ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Am fwy o wybodaeth am gyrsiau yng Nghaerdydd ffoniwch 029 2087 4710 neu ebostiwch: info@learnwelsh.co.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau
Cwrs Haf

Dysgwch Gymraeg gyda ni

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau ar draws Caerdydd. O gyrsiau i ddechreuwyr pur i gyrsiau ar gyfer siaradwyr rhugl sydd eisiau gwella’u Cymraeg. Mae gyda ni gyrsiau 50% yn y dosbarth a 50% arlein, cyrsiau wythnosol, cyrsiau dwys, cyrsiau bloc pythefnos, cyrsiau Gloywi Iaith wythnosol; pob math o gyrsiau.

Rydym hefyd yn cynnig llawer o gyfleoedd i chi i ddefnyddio eich Cymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth e.e. Sadyrnau Siarad, Clybiau Darllen, Clonc dros Goffi a gweithgareddau amrywiol.

Bydd dysgu Cymraeg gyda ni yn sicr yn hwyl yn ogystal ag yn brofiad llwyddiannus. Dewch i ymuno â’n cymuned a byddwn yn gwneud pob ymdrech i’ch cefnogi ar eich taith i ddysgu’r iaith.

Cyrsiau Blasu

Hoffech chi drio dysgu tipyn o'r iaith Gymraeg cyn yr Eisteddfod Genedlaethol, neu hoffech chi gael blas o'r iaith yr haf yma? Cliciwch ar y llun, a dewiswch o 15 o Gyrsiau Blasu ar draws Caerdydd! Cliciwch ar god y cwrs o fewn y PDF i ymrestru.

Cwrs Haf Prifysgol Caerdydd

Beth am ymuno â ni eleni ar Gwrs Haf Prifysgol Caerdydd? Mae'r holl wybodaeth am y cwrs isod. Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, mae croeso mawr i chi gysylltu â ni. Noder, os taw Firefox yw eich porwr, i agor un o'r botymau isod, cliciwch ar fotwm ac agorwch y dudalen yn y botwm lawrlwytho sydd yng nghornel dde eich porwr (↓).

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.