Mae Prifysgol Caerdydd yn darparu cyrsiau yn y brifddinas ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Gadewch i'ch Cymraeg flodeuo dros yr Haf

Mae’r dewis o gyrsiau Cymraeg sydd ar gael yn eang iawn ac maent wedi eu cynllunio fel bo rhywbeth ar gael i bawb. Mae’r cyrsiau yn dechrau gyda sesiynau Blasu byr a chyrsiau i ddechreuwyr pur, hyd at lefel hyfedredd, ble croesewir pob dysgwr, yn ogystal â’r rhai sydd eisiau gwella’u Cymraeg. Mae cyrsiau unwaith a dwywaith yr wythnos ar gael yn ogystal â chyrsiau bloc llawn-amser dros bythefnos o hyd neu hyd at 8 wythnos! Yn ychwanegol at hynny, gallwch hyd yn oed ddysgu Cymraeg ar-lein!

Cewch fwy o wybodaeth yma.

Dyma rhai o'r cyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd

Cyrsiau Blasu (i ddechreuwyr)
Cyrsiau Haf (Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch a Gloywi)

Lefelau
  • MynediadCwrs i ddechreuwyr pur. Mae pwyslais mawr ar sgwrsio yn Gymraeg.
  • SylfaenCyrsiau i’r rhai hynny sy’n gwybod tipyn o Gymraeg.
  • CanolraddCyrsiau i bobl sy’n gymharol gyfforddus yn siarad Cymraeg / sydd wedi cwblhau cwrs Sylfaen.
  • UwchCyrsiau i bobl sy’n gallu siarad Cymraeg i safon cymharol uchel ond sydd ychydig yn ddihyder.

My wife speaks Welsh and we have 2 young boys and it would be great to be able to speak to them in Welsh and help them with their homework.

Martin Kitchener

Clywed gan y dysgwyr

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.