Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01443 483 600 neu ebostiwch: dysgucymraeg@decymru.ac.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Dysgu Cymraeg Morgannwg

Dysgwyr
Dysgwyr

Os ydych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siwr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Fe fydd yna gyfleoedd i gwrdd a dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd, cyrsiau block, boreau coffi, clybiau darllen, clybiau cinio a llawer mwy.  Croeso i bawb!

 

 

Cyrsiau Ychwanegol

Mae ein cyrsiau ychwanegol yn rhedeg yn annibynol i ein cyrsiau craidd.  Mae’r cyrsiau yn amrywio o gyrsiau un dydd i sesiwn wythnos o hyd dros yr Haf.

 

► Cwrs Sadwrn

Cwrs Sadwrn

Cyfle gwych i gyfarfod â dysgwyr o wahanol ardaloedd, ac i ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar a hwylus.

Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Campws Trefforest, CF37 1DL.
Amser: 9.30 – 15.00.
Pris: £10.00.
Dyddiad: Cwrs Mehefin 02/06/2018

►Bwciwch le ar y Cwrs:

Nodyn: Y cyfle olaf i fwcio ar Sadwrn Siarad bydd 4.30yh ar ddydd Mawrth cyn y cwrs.

 

► Eisteddfod y Dysgwyr 2018

 

Poster Eisteddfod y Dysgwyr 2018

 

 

  

► Ysgol Haf

Poster Ysgol Haf

Cwrs 5 diwrnod ar gyfer ymarfer a gwella eich Cymraeg yw’r Ysgol Haf. Mi fydd yr Ysgol Haf yn addas i chi os ydych chi yn dysgu Cymraeg gyda ni ar hyn o bryd, neu yn gwybod tipyn o Gymraeg yn barod e.e. wedi bod mewn dosbarthiadau yn y gorffennol.

►Dyddiadau: 18-22 Mehefin 2018
►Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Trefforest, CF37 1DL.
►Amser y cwrs: 9.30 – 15.00

.....................................................
Pris: £40

►Bwciwch le ar yr Ysgol Haf:

 

 

 

► Y Cwrs Brys

Y Cwrs Brys

Mae’r Cwrs Brys yn eich galluogi i gwblhau lefel mewn cyfnod byr yn ystod yr Haf. Mae’r cwrs yn berffaith os ydych chi eisiau cyflymu’r broses ddysgu neu adolygu lefel yn ystod yr haf.

►Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Trefforest, CF37 1DL.
► Dyddiad: Gorffennaf 2018 ac Awst 2018
► Amser cwrs: 9.30am – 4.30pm
£75 am gwrs 2 wythnos (Pris gostyngol o £40 os ydych am fynychu 1 wythnos).
► Cwrs Gloywi - £50.

 

     

 

Ymarfer Ychwanegol +

Dy’n ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn efallai ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

 

 

► Adroddiad Estyn ar ‘Dysgu Cymraeg Morgannwg’ Prifysgol De Cymru

 

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.