Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01443 483 600 neu ebostiwch: dysgucymraeg@decymru.ac.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Dysgu Cymraeg Morgannwg

Dysgwyr
Dysgwyr

Os ydych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siwr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Fe fydd yna gyfleoedd i gwrdd a dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd, cyrsiau block, boreau coffi, clybiau darllen, clybiau cinio a llawer mwy.  Croeso i bawb!

 

Cyrsiau Medi

Bydd ein holl ddosbarthiadau yn dechrau yn ystod wythnos 25-30 Medi 2017.

Byddwch yn gallu ymrestru a thalu am y cwrs ar y wefan hon, neu ewch i'r wers gyntaf am gael blas cyn ymrestru.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae cyrsiau lefel Mynediad 1, Mynediad 2, Mynediad 1 a 2, Cymraeg i’r Teulu (Mynediad 1), Cymraeg i’r Teulu (Mynediad 2), Cymraeg i’r Teulu (Mynediad 1 a 2) wedi’u rhestri.

Mae cyrsiau lefel Sylfaen 1, Sylfaen 2 a Sylfaen 1 a 2 wedi’u rhestri.

Mae cyrsiau lefel Canolradd 1, Canolradd 2, Canolradd 1 a 2 a Phontio/Uwch 1 wedi’u rhestri.

Mae cyrsiau lefel Uwch 2, Uwch 3 ac Uwch 4 wedi’u rhestri.

Mae cyrsiau lefel Hyfedredd wedi’u rhestri.

Ymarfer Ychwanegol +

Dy’n ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn efallai ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.