Mae Prifysgol De Cymru yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Merthyr Tydful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-Bont ar Ogwr. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01443 483 600 neu ebostiwch: dysgucymraeg@decymru.ac.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Dysgu Cymraeg Morgannwg

Dysgwyr
Dysgwyr

Os ydych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siwr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Fe fydd yna gyfleoedd i gwrdd a dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd, cyrsiau block, boreau coffi, clybiau darllen, clybiau cinio a llawer mwy.  Croeso i bawb!

 

Cyrsiau Medi

 

Mae cyrsiau lefel Mynediad 1, Mynediad 2, Mynediad 1 a 2, Cymraeg i’r Teulu (Mynediad 1), Cymraeg i’r Teulu (Mynediad 2), Cymraeg i’r Teulu (Mynediad 1 a 2) wedi’u rhestri.

Mae cyrsiau lefel Sylfaen 1, Sylfaen 2 a Sylfaen 1 a 2 wedi’u rhestri.

Mae cyrsiau lefel Canolradd 1, Canolradd 2, Canolradd 1 a 2 a Phontio/Uwch 1 wedi’u rhestri.

Mae cyrsiau lefel Uwch 2, Uwch 3 ac Uwch 4 wedi’u rhestri.

Mae cyrsiau lefel Hyfedredd wedi’u rhestri.

 

Cyrsiau Ychwanegol

Mae ein cyrsiau ychwanegol yn rhedeg yn annibynol i ein cyrsiau craidd.  Mae’r cyrsiau yn amrywio o gyrsiau un dydd i sesiwn wythnos o hyd dros yr Haf.

 

Cwrs Sadwrn

Cwrs Sadwrn

Cyfle gwych i gyfarfod â dysgwyr o wahanol ardaloedd, ac i ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar a hwylus.

Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Campws Trefforest, CF37 1DL.
Amser: 9.30 – 15.00.
Pris: £10.00.
►Croeso i bawb.

Dyddiadau:

►Cwrs Tachwedd 11/11/2017

►Cwrs Mawrth 03/03/2018

►Cwrs Mehefin 02/06/2018

Bwciwch le ar y Cwrs Sadwrn ym mis Tachwedd 11/11/2017:

Nodyn: Y cyfle olaf i fwcio ar Sadwrn Siarad bydd 4.30yh ar ddydd Mawrth cyn y cwrs.

 

Cwrs Ynganu

Cwrs Ynganu

Cwrs 10 awr dros bum sesiwn wedi ei deilwra i helpu’ch ynganu.

Sesiwn 1: 09/11/2017
Sesiwn 2: 07/12/2017
Sesiwn 3: 15/02/2018
Sesiwn 4: 15/03/2018
Sesiwn 5: 26/04/2018

►Lleoliad: Coleg Penybont (Prif Gampws), Penybont, CF31 1DF.
►Amser: 6.30pm-8.30pm
►Lefel: Pob lefel
►Pris: £10 – (Yn cynnwys 10 awr o ddysgu a chwrs lyfr)

Bwciwch le ar y Cwrs Ynganu:

 

Cwrs Calan

Cwrs Calan

Cyfe i adolygu ac i ddysgu rhywbeth newydd ar ein Cwrs Calan.

►Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Trefforest, Pontypridd, CF37 1DL.
►Dyddiadau: 4-5/01/2018
►Amser: 9.30am-3.00pm
►Lefel: Pob lefel
►Pris: £25

Bwciwch le ar y Cwrs Calan:

 

Ymarfer Ychwanegol +

Dy’n ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn efallai ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

 

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.