Staffio

Logo'r Ganolfan

Beth yw strwythur staffio’r Ganolfan?

Efa Gruffudd Jones yw Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Penodwyd tri Chyfarwyddwr, sef Dona Lewis, Cyfarwyddwr Systemau, Helen Prosser, Cyfarwyddwr Strategol a Hannah Thomas, Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu.

Dyma gyfrifoldebau bras y tair cyfarwyddiaeth:

Cyfarwyddiaeth Systemau: cyfrifol am agweddau mwy ymarferol megis cyllid, adnoddau dynol, systemau rheoli perfformiad a sicrhau ansawdd ar lefel gorfforaethol.

Cyfarwyddiaeth Strategol: cyfrifol am agweddau cwricwlaidd, gan gynnwys cwricwlwm a chyrsiau, hyfforddiant, y ddarpariaeth ffurfiol a’r ddarpariaeth anffurfiol.

Cyfarwyddiaeth Marchnata a Chyfathrebu: cyfrifol am bob agwedd ar waith marchnata, hyrwyddo a brandio’r Ganolfan a’i darparwyr.

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru neu ffoniwch 0300 323 4324