Swyddi

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn hysbysebu'r swydd isod:

Swyddog Gweithredol Datblygu’r Cwricwlwm (00660)

Llawn Amser, Parhaol

Cyflog: £34,520 - £39,993 y flwyddyn

Lleoliad: Campws Caerfyrddin

Mae disgrifiad swydd ar gael yma, a dyma'r ffurflen gais.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y cyfle hwn, mae croeso i chi gysylltu â Dona Lewis ar dona.lewis@dysgucymraeg.cymru

Dyddiad cau:  11 Rhagfyr 2017, 5yp 

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau