Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Cefndir

Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am bob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion – o’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid, i ymchwil, marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu.

Sefydlwyd y Ganolfan Genedlaethol mewn ymateb i adroddiad annibynnol Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2013.

Nod y Ganolfan Genedlaethol yw denu dysgwyr newydd at yr iaith a chynyddu'r niferoedd sy'n siarad ac yn mwynhau'r Gymraeg.

Mae’r Ganolfan Genedlaethol yn gweithredu fel corff hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru, sy’n ei hariannu, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a enillodd y tendr i’w sefydlu. 

Mae'r Ganolfan Genedlaethol yn gweithio gyda rhwydwaith o 11 o ddarparwyr ledled Cymru, sy'n cynnal cyrsiau ar ei rhan.

Dogfennau

  • Darllenwch Gynllun Strategol y Ganolfan Genedlaethol yma
  • Darllenwch am Lywodraethiant y Ganolfan Genedlaethol yma
  • Mae cwricwlwm cenedlaethol newydd y maes yma.  
  • Adroddiad Blynyddol.

Strwythur staffio’r Ganolfan

Efa Gruffudd Jones yw Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Penodwyd tri Chyfarwyddwr, sef Dona Lewis, Cyfarwyddwr Systemau a Dirprwy Brif Weithredwr, Helen Prosser, Cyfarwyddwr Strategol a Hannah Thomas, Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu.

Cysylltu

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

Ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru neu ffoniwch 0300 323 4324

(Rhif y cwmni: 09914004)