Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Dysgwyr yn Sir Gâr

Cefndir

Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am bob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion – o’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid, i ymchwil, marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu.

Sefydlwyd y Ganolfan mewn ymateb i adroddiad annibynnol Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2013.

Nod y Ganolfan yw denu dysgwyr newydd at yr iaith a chynyddu'r niferoedd sy'n siarad ac yn mwynhau'r Gymraeg.

Mae’r Ganolfan yn gweithredu fel corff hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru, sy’n ei hariannu, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a enillodd y tendr i’w sefydlu. 

Mae'r Ganolfan yn gweithio gyda rhwydwaith o 11 o ddarparwyr ledled Cymru, sy'n darparu cyrsiau ar ei rhan.

Darllenwch Gynllun Strategol y Ganolfan yma.