Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gwasanaethau Cymraeg Gwaith

Nod Cymraeg Gwaith yw cryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle.  Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ac fe'i datblygwyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae Cymraeg Gwaith yn cynnig hyfforddiant addas, hyblyg, sydd wedi ei ariannu'n llwyr. 

Logo Cymraeg Gwaith

Mae Cymraeg Gwaith yn cynnig opsiynau ar gyfer dysgu, gwella, a defnyddio sgiliau Cymraeg at bwrpas gwaith, ac yn cynnig cymorth a chefnogaeth i gyflogeion ynghyd â'u cyflogwyr.

Yn sgil pandemig COVID-19, rydym wedi addasu ein gwasanaethau er mwyn rhoi’r cyfleoedd gorau posibl i gyflogwyr a’u gweithleoedd ddysgu a mwynhau’r Gymraeg. Dyma'r dulliau dysgu sydd ar gael yn ystod blwyddyn 2020-21:

- Cyrsiau Blasu Ar-lein Cymraeg Gwaith: cyrsiau 10 uned (tua 10 awr o ddysgu) ar lefel Blasu, ac un cwrs 'Gwella' ar lefel Gloywi;

- Cyrsiau Hunan-astudio Ar-lein Cymraeg Gwaith: cwrs llawn lefel Mynediad;

- Cyrsiau 'Defnyddio' Cymraeg Gwaith: cyrsiau cyfunol (gwersi rhithiol gyda thiwtor + elfennau o hunan-astudio) ar gyfer lefelau Canolradd, Uwch, a Gloywi.

- Cyrisau Codi Hyder Cymraeg Gwaith: math newydd o gwrs yn cynnig y cyfle i weithio'n unigol gyda thiwtor i ddatblygu sgiliau a hyder i ddefnyddio'r Gymraeg at bwrpas gwaith.

- Cyrsiau Dwys 'Dysgu' Cymraeg Gwaith: cyrsiau rhithiol i rai sydd am ddysgu Cymraeg yn ddwys, dros gyfnod byr o amser.

Cliciwch ar y dolenni ar y chwith i ddysgu mwy, a chofrestrwch eich diddordeb trwy glicio isod:

Mae Cymraeg Gwaith hefyd yn cynnwys Cynlluniau Sectorol, gan gynnwys:

- Cynllun Addysg Bellach/Addysg Uwch Cymraeg Gwaith

- Cynllun Camau

Cliciwch ar y dde i ddarllen mwy.

 

I bori trwy Adnoddau defnyddiol ar gyfer defnyddio Cymraeg at bwrpas gwaith, cliciwch y ddolen ar y chwith.