Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Beth yw Cymraeg Gwaith?

 

 

Nod Cymraeg Gwaith yw cryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle.  Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ac fe'i datblygwyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae Cymraeg Gwaith yn cynnig hyfforddiant addas, hyblyg, sydd wedi ei ariannu'n llwyr. 

Gwyliwch y fideo ar y chwith i ddysgu mwy.

Mae Cymraeg Gwaith yn cynnig opsiynau ar gyfer dysgu, gwella, a defnyddio sgiliau Cymraeg ar gyfer y gweithle ac yn cynnig cymorth a chefnogaeth i gyflogeion ynghyd â'u cyflogwyr.

Bydd math newydd o gyrsiau Cymraeg Gwaith yn ymddangos yn fuan iawn.

Yn y cyfamser, beth am bori trwy ein cyrsiau byrsion ar-lein? Mae cyrsiau cyffredinol, ynghyd â chyrsiau wedi'u teilwra i sectorau gwahanol ar gael. Hefyd, mae cwrs 'Gwella' ar gyfer y rheiny sydd am roi sglein ar y sgiliau Cymraeg sydd ganddynt eisoes. Clicwch ar y llun ar y dde i ddysgu mwy.

Eisiau dysgu mwy am fanteision Cymraeg Gwaith i gyflogwyr a dysgwyr? Gwyliwch y clipiau fideo isod!