Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyflwyno Cymraeg Gwaith

Beth yw Cymraeg Gwaith?

Nod Cymraeg Gwaith yw cryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle. Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ac fe'i ddatblygwyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae Cymraeg Gwaith yn cynnig hyfforddiant addas a hyblyg i gyflogwyr, wedi ei ariannu'n llwyr.

Mae pedair elfen yn perthyn i’r cynllun:

  • Gwasanaeth a gwybodaeth i gyflogwyr: Cymraeg Gwaith
  • Cyrsiau ar-lein, gan gynnwys cyrsiau ar gyfer y sectorau Iechyd, Gofal, Twristiaeth a Manwerthu
  • Cyrsiau dwys: Dysgu Cymraeg Gwaith 
  • Cyrsiau preswyl pum niwrnod codi hyder: Defnyddio Cymraeg Gwaith

Mae astudiaethau achos i'w darllen yma.

Sut ydw i'n darganfod mwy?

Cliciwch ar y fideo isod i glywed mwy am brofiadau dysgwyr yn dysgu a defnyddio'r Gymraeg yn y gwaith.