Cyflwyno Cymraeg Gwaith

Beth yw Cymraeg Gwaith?

Nod  Cymraeg Gwaith yw cryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle.  Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru; y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sydd wedi ei ddatblygu.

Mae Cymraeg Gwaith yn cynnig hyfforddiant addas, hyblyg, sydd wedi ei ariannu'n llwyr. 

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y cyfleoedd sydd ar gael trwy Cymraeg Gwaith.

Mae astudiaethau achos i'w darllen yma