Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Cwrs Ymwybyddiaeth

Mae'r cwrs ymwybyddiaeth yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio yn y sector addysg a gofal plant blynyddoedd cynnar.  Bydd y cwrs yn amlinellu pwysigrwydd dysgu Cymraeg i blant ifainc ac hefyd yn darparu gwybodaeth gefndirol am yr iaith.  Cofrestrwch eich diddordeb a byddwn mewn cysylltiad gyda gwybodaeth bellach.