Cwrs ar-lein blasu'r Gymraeg

Cwrs ar-lein

Mae’r cwrs ar-lein 10 awr hwn wedi ei deilwra ar gyfer dysgu Cymraeg yn y gweithle. Gan fod y cwrs yn targedu dechreuwyr, mae ar gael trwy gyfrwng y Saesneg yn unig. I gael mynediad i'r cwrs, cliciwch yma.

Bydd y cwrs yn dy alluogi i gyfarch cwsmeriad a chydweithwyr yn y Gymraeg.  Mae’n cynnwys geirfa a phatrymau sy’n berthnasol i’r byd gwaith fydd yn help wrth ymateb i ymholiadau yn y Gymraeg, neu wrth gyfeirio ymholiadau at siaradwr Cymraeg yn y gweithle. Bydd y cwrs hefyd yn cyflwyno patrymau i ddechrau a gorffen sgwrs neu gyfarfod yn y Gymraeg.

Manylion y cwrs

Hyd: 10 awr

  • Bydd y cwrs am ddim.
  • Bydd y cwrs ar gael ar amser sy’n gyfleus i ti.
  • Bydd y cwrs ar gael ar ddyfais electroneg yn y gwaith neu gartref.

I gofrestru fel cyflogwyr i'r cwrs ar-lein, lawrlwythwch y ffurflen gofrestru yma, a'i hanfon at cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru

ar lein
Hywel Dda