Cwrs ar-lein

Cwrs ar-lein

Mae’r cwrs ar-lein 10 awr wedi ei deilwra ar gyfer dysgu Cymraeg yn y gweithle. Gan fod y cwrs yn targedu dechreuwyr, mae ar gael trwy gyfrwng y Saesneg yn unig. I gael mynediad i'r cwrs, cliciwch yma.

Mae'r cwrs yn cyflwyno geirfa ac ymadroddion sy'n berthnasol i’r byd gwaith a fydd o help wrth ymateb i ymholiadau yn y Gymraeg. Bydd y cwrs hefyd yn cyflwyno patrymau i ddechrau a gorffen sgwrs, neu i gyfarfod yn y Gymraeg.

I gofrestru fel cyflogwyr i'r cwrs ar-lein, lawrlwythwch y ffurflen gofrestru yma, a'i hanfon at cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru

Mae cwestiynau ac atebion cyffredinol ar gael yma.

ar lein
Hywel Dda