Beth yw Cymraeg Gwaith?

Beth yw Cymraeg Gwaith?

Cymraeg Gwaith yw’r cynllun cenedlaethol newydd cyffrous sy’n hyrwyddo a darparu cyfleoedd hyfforddi er mwyn datblygu sgiliau Cymraeg gweithwyr yn y gweithle.

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n hyrwyddo Cymraeg Gwaith ac fe’i ariannir gan Lywodraeth Cymru. Mae’r cynllun yn cyd-fynd â strategaeth ddrafft newydd Llywodraeth Cymru, sy’n anelu at sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Cymraeg Gwaith – sut mae’n gweithio?

Mae'r cynllun Cymraeg Gwaith yn cynnig hyfforddiant hyblyg wedi'i ariannu'n llwyr i gryfhau sgiliau Cymraeg eich gweithlu.

O ddechreuwyr i siaradwyr rhugl, mae Cymraeg Gwaith yn cynnig rhywbeth i bawb.

Mae pedair elfen yn perthyn i'r cynllun:

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y cyfleon sydd ar gael trwy Cymraeg Gwaith.