Cyflwyno Cymraeg Gwaith
Cynllun newydd i gryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

Cwrs ar-lein

Mae’r cwrs ar-lein 10 awr hwn wedi ei deilwra ar gyfer dysgu Cymraeg yn y gweithle.

Dechrau Dysgu
Cwrs ar-lein

Cwrs Preswyl

Cwrs Preswyl

Cwrs Preswyl

Mae'r cyrsiau preswyl ar gael mewn tri lleoliad ledled Cymru.

Darganfyddwch fwy

Cyrsiau dwys

Cyrsiau dwys

Cyrsiau dwys

Dilyn cyrsiau dwys dros gyfnod estynedig yw’r ffordd orau i wneud cynnydd cyflym wrth ddysgu Cymraeg.

Darganfyddwch fwy