Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau Dwys 'Dysgu' Cymraeg Gwaith

Dilyn cyrsiau dwys dros gyfnod estynedig yw’r ffordd orau i wneud cynnydd cyflym wrth ddysgu Cymraeg. Gallwn ddarparu cyrsiau dwys ar unrhyw lefel ac wedi'u teilwra i ofynion cyflogwyr.

Yn ystod 2021-22, caiff y cyrsiau eu darparu yn rhithiol gyda sesiynau byw gyda thiwtor. Bydd rhwng 8 a 15 dysgwr ym mhob grŵp dysgu. Bydd y cyrsiau yn cynnwys terminoleg sy’n berthnasol i’r gweithle ac yn galluogi dysgwyr i ddysgu Cymraeg sy’n addas ar gyfer cyd-destun gwaith.

Cliciwch ar y fideo i ddarganfod mwy am brofiadau rhai sydd wedi manteisio ar gyrsiau dwys 'Dysgu' Cymraeg Gwaith wyneb i wyneb.