Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau Preswyl 'Defnyddio' Cymraeg Gwaith

Codi hyder a magu sgiliau yn y Gymraeg

*Nid yw’r cyrsiau hyn yn cael eu cynnal ar hyn o bryd.  Gallwch ymarfer eich Cymraeg yn y cartref trwy ddefnyddio dros 1,500 o adnoddau digidol rhad ac am ddim.  Mae adnoddau wedi’u teilwra ar gyfer gwahanol lefelau dysgu. Mae mwy o wybodaeth yma am ffyrdd eraill o ymarfer eich Cymraeg.*

 

Mae'r cyrsiau preswyl pum niwrnod wedi'u teilwra ar gyfer mathau gwahanol o waith ac maen nhw'n addas ar gyfer dysgwyr ar lefel Canolradd i Uwch a Siaradwyr Cymraeg di hyder. 

Mae'r pecyn preswyl yn cynnwys bwyd, llety a'r holl adnoddau dysgu sydd eu hangen.

Cliciwch ar y fideo ar y dde i ddarganfod mwy am brofiad Huw Nicholas, Prif Arolygydd Heddlu Gwent a fynychodd gwrs preswyl Cymraeg Gwaith. 

 

  • >

    Cynhelir y cyrsiau preswyl pum niwrnod mewn dau leoliad yng Nghymru - Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ym Mhen Llŷn, a Chastell Aberteifi.

  • >

    Y cyflogwr sydd yn gyfrifol am archebu lle i staff ar y cyrsiau yma, er mwyn archebu lle anfonwch ebost  at cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru.