‘Defnyddio Cymraeg Gwaith’

Cyrsiau preswyl i wella hyder a magu sgiliau

Mae'r cyrsiau preswyl ar gael mewn tri lleoliad ledled Cymru - Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ym Mhen Llŷn, Caerdydd ac Aberteifi.

Mae'r cyrsiau wedi'u teilwra ar gyfer mathau gwahanol o waith ac maen nhw'n addas ar gyfer dysgwyr ar wahanol lefelau.

Mae'r pecyn preswyl yn cynnwys bwyd, llety a'r holl adnoddau dysgu sydd eu hangen.

I gofrestru eich sefydliad ar gyfer y cyrsiau preswyl, lawrlwythwch y ffurflen gofrestru yma, a'i hanfon at cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru 

Defnyddio Cymraeg Gwaith