‘Defnyddio Cymraeg Gwaith’

Cyrsiau preswyl i wella hyder a magu sgiliau

Mae'r cyrsiau preswyl ar gael mewn tri lleoliad ledled Cymru - Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ym Mhen Llŷn, Caerdydd ac Aberteifi.

Mae'r cyrsiau wedi'u teilwra ar gyfer mathau gwahanol o waith ac maen nhw'n addas ar gyfer dysgwyr ar wahanol lefelau.

Mae'r pecyn preswyl yn cynnwys bwyd, llety a'r holl adnoddau dysgu sydd eu hangen.

I gofrestru eich sefydliad ar gyfer y cyrsiau preswyl, lawrlwythwch y ffurflen gofrestru yma, a'i hanfon at cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru 

Amserlen y cyrsiau  (yn gywir ar 6 Hydref, 2017)

DYDDIAD Y CWRS

COURSE DATE

LLEOLIAD / LOCATION

LEFEL / LEVEL

NIFER Y LLEFYDD AR OL AR Y CWRS

SPACES REMAINING ON THE COURSE

 
 

HYDREF / OCTOBER

 

09/10/2017 – 13/10/2017

Nant Gwrtheyrn

CANOLRADD / INTERMEDIATE

LLAWN / FULL

 

16/10/2017 – 20 /10/2017

Nant Gwrtheyrn

CANOLRADD

LLAWN / FULL

 

23/10/2017 – 27/10/2017

Nant Gwrtheyrn

UWCH / ADVANCED

LLAWN / FULL

 

TACHWEDD / NOVEMBER

 

30/10/2017 – 03/11/2017

 

Nant Gwrtheyrn

CANOLRADD / INTERMEDIATE

LLAWN / FULL

 

30/10/2017 – 03/11/2017

 

Nant Gwrtheyrn

 

UWCH / ADVANCED

1 LLE AR ÔL

1 SPACE REMAINING

 

13/11/2017 - 17/11/2017

 

 

 

Caerdydd / Cardiff

UWCH / ADVANCED

1 LLE AR ÔL

1 SPACE REMAINING

 

13/11/2017 - 17/11/2017

 

 

Nant Gwrtheyrn

CANOLRADD / INTERMEDIATE

1 LLE AR ÔL (HEDDLU NEU LLYWODRAETH LEOL)

1 SPACE REMAINING (POLICE OR LOCAL GOVERNMENT)

 

20/11/2017 - 24/11/2017

Aberteifi

CANOLRADD / INTERMEDIATE

2 LE AR ÔL

 2 SPACES REMAINING

 

20/11/2017 - 24/11/2017

Caerdydd / Cardiff

CANOLRADD / INTERMEDIATE

2 LE AR ÔL

2 SPACES REMAINING

 

RHAGFYR / DECEMBER

 

04/12/2017 – 08/12/2017

Nant Gwrtheyrn

CANOLRADD / INTERMEDIATE

LLAWN / FULL

 

04/12/2017 – 08/12/2017

Nant Gwrtheyrn

MYNEDIAD / ENTRY

LLAWN / FULL

 

11/12/2017 – 15/12/2017

Aberteifi

UWCH / ADVANCED

LLAWN / FULL

 

IONAWR / JANUARY

 

15/01/2018 – 19/01/2018

Caerdydd / Cardiff

CANOLRADD / INTERMEDIATE

1 LLE AR ÔL

1 SPACE REMAINING

 

15/01/2018 – 19/01/2018

Nant Gwrtheyrn

MYNEDIAD / ENTRY

LLAWN / FULL

 

15/01/2018 – 19/01/2018

Nant Gwrtheyrn

LEFEL I’W GADARNHAU

 

LEVEL TO BE CONFIRMED

14 LLE AR ÔL

14 REMAINING SPACES

 

22/01/2018 – 26/01/2018

Nant Gwrtheyrn

LEFEL I’W GADARNHAU

 

LEVEL TO BE CONFIRMED

14 LLE AR OL

14 REMAINING SPACES

 

22/01/2018 – 26/01/2018

Nant Gwrtheyrn

CANOLRADD / INTERMEDIATE

8 LLE AR ÔL

8 REMAINING SPACES

 

CHWEFROR / FEBRUARY

 

29/01/2018 – 02/02/2018

Aberteifi

UWCH / ADVANCED

2  LE AR ÔL

2 REMAINING SPACES

 

29/01/2018 – 02/02/2018

Nant Gwrtheyrn

MYNEDIAD / ENTRY

2  LE AR ÔL

2 REMAINING SPACES

 

05/02/2018 - 09/02/2018

Caerdydd / Cardiff

UWCH / ADVANCED

1  LLE AR ÔL

1 REMAINING SPACES

 

12/02/2018 - 16/02/2018

Nant Gwrtheyrn

UWCH / ADVANCED

LLAWN / FULL

 

12/02/2018 - 16/02/2018

Aberteifi

CANOLRADD / INTERMEDIATE

LLAWN / FULL

 

19/02/2018 - 23/02/2018

Nant Gwrtheyrn

MYNEDIAD / ENTRY

LLAWN / FULL

 

26/02/2018 - 01/03/2018

Nant Gwrtheyrn

UWCH / ADVANCED

LLAWN / FULL

 

26/02/2018 - 01/03/2018

Aberteifi

UWCH / ADVANCED

LLAWN / FULL

 

MAWRTH / MARCH

 

05/03/2018 - 09/03/2018

Nant Gwrtheyrn

 

CANOLRADD / INTERMEDIATE

LLAWN / FULL

 

12/03/2018 - 16/03/2018

Nant Gwrtheyrn

CANOLRADD / INTERMEDIATE

LLAWN / FULL

 

19/03/2018 - 23/03/2018

Nant Gwrtheyrn

CANOLRADD / INTERMEDIATE

3 LLE AR OL

3 REMAINING SPACES