Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gwobrau Cymraeg Gwaith / Work Welsh Awards

Gwobr Cymraeg Gwaith 2021:

Dysgwr Cymraeg Gwaith sy'n gwneud y defnydd gorau o'r Gymraeg yn y gweithle (lefel Mynediad)

Work Welsh 2021 Award:

Work Welsh Learner who makes the best use of Welsh in the workplace (Entry level)

Disgrifiwch eich rhesymau dros enwebu'r unigolyn hwn ar gyfer y wobr hon (hyd at 500 gair). / Describe your reasons for nominating this person for the award (up to 500 words).