Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Holiadur Adborth - Cwrs Preswyl Cymraeg Gwaith

Ffurflen adborth: Cwrs Preswyl Cymraeg Gwaith

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich cwrs preswyl. Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn cymryd rhai munudau i gwblhau’r ffurflen adborth. Mae eich ymateb yn hollbwysig i’n helpu i adnabod ffyrdd o wella a datblygu’r ddarpariaeth yn y dyfodol. Ni chaiff ymatebion eu rhannu gydag unrhyw drydydd parti.
Lleoliad y cwrs
Cynnwys y cwrs
Disgwyliadau a chynnydd
Hyder
Gwella'r cwrs
Fel rhan o’r gwerthusiad, byddwn yn cysylltu â rhai unigolion sydd wedi cwblhau’r cwrs yn y dyfodol agos er mwyn trafod sut yr ydych wedi defnyddio eich sgiliau Cymraeg yn y gweithle. Os ydych yn fodlon cymryd rhan mewn sgwrs ffôn fer, nodwch eich cyfeiriad ebost a/neu rhif cyswllt isod a byddwn yn cysylltu gyda chi i drefnu amser cyfleus.
Diolch