Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holiadur adborth - Dysgu Cymraeg Gwaith – Cwrs Dwys

Cyflwyniad

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cymryd rhai munudau i gwblhau’r ffurflen adborth. Mae eich ymateb yn hollbwysig i’n helpu i adnabod ffyrdd o wella a datblygu’r cwrs yn y dyfodol.
Lleoliad y cwrs
Cynnwys y cwrs
Disgwyliadau a chynnydd
Hyder