Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holiadur Cwrs Hunan Astudio Cymraeg Gwaith / Work Welsh Self-study course questionnaire

We hope you are enjoying the Work Welsh Self-study course so far. We would be grateful if you would take a few minutes to complete the feedback form. Your response is vital in helping us identify ways of improving and developing this course.

Gobeithio eich bod yn mwynhau y cwrs Cymraeg Gwaith Hunan-astudio hyd yma. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cwblhau’r ffurflen adborth. Mae eich ymateb yn hollbwysig i’n helpu i adnabod ffyrdd o wella a datblygu’r cwrs yn y dyfodol.