Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Croeso!

Mae cyrsiau newydd ar gyfer dechreuwyr yn dechrau cyn bo hir - dim ond £45
CYRSIAU DECHREUWYR

Mae cyrsiau newydd ar gyfer dechreuwyr - cyrsiau lefel Mynediad - yn dechrau ym mis Ionawr. 

Mae cyrsiau ar gael mewn dosbarthiadau rhithiol neu wyneb-yn-wyneb, yn ystod y dydd neu’r nos.

Gallwch ddod o hyd i gwrs trwy'r ddolen yma.

Gall dysgwyr ddilyn cwrs Mynediad Rhan 1 mewn blwyddyn, neu gwrs Mynediad Rhan 1 a 2 mewn blwyddyn.  Mae cyrsiau dwy lefel, Mynediad a Sylfaen, hefyd ar gael, i bobl sy eisiau dysgu’n gynt.

Os dych chi’n siarad Cymraeg yn barod ac eisiau cryfhau eich sgiliau, mae cyrsiau ar lefelau dysgu eraill hefyd ar gael. 

 

DISGOWNT

Mae disgownt 50% yn cael ei gynnig ar gyrsiau Mynediad newydd – bydd angen defnyddio’r côd ‘CYMRU23’ wrth gofrestru a thalu.  Dim ond £45 ar gyfer y flwyddyn gyfan.

Os oes unrhyw gwestiynau, e-bostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru

Pob lwc gyda’r dysgu!

 

Chwilio am gwrs

cwrs ar gael
Dod o hyd i gwrs

CYRSIAU MYNEDIAD

Gweld mwy
18-25 OED?

Os dych chi rhwng 18-25 oed, bydd eich cwrs am ddim – cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

GWEITHLU ADDYSG

Os dych chi’n gweithio yn y sector addysg yng Nghymru, mae dewis gwych o gyrsiau Dysgu Cymraeg wedi’u hariannu’n llawn ar gael i chi.