Adnoddau

Help Ar-lein

Mae help ar gael ar-lein. Beth am roi tro ar ap dysgu Cymraeg Duolingo neu wrando ar Say Something In Welsh? Gwefan ar gyfer staff Prifysgol Bangor yn bennaf yw Cymorth Cymraeg - ond mae'n llawn cyngor defnyddiol i unrhyw un sy'n defnyddio'r iaith wrth eu gwaith. 

Adnoddau i dy gefnogi

Gelli di lawrlwytho copi o lyfryn Cymraeg Clir oddi ar wefan Prifysgol Bangor neu archebu copi o'u Llyfryn Gloywi Iaith

Ac os oes gen ti ffôn clyfar, rho gynnig ar yr Ap Geiriaduron sy'n cyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg neu o'r Saesneg i'r Gymraeg.

Mae systemau Cysill a Cysgair yn cywiro dy Gymraeg ar y cyfrifiadur ac mae geiriaduron ar-lein hefyd yn ddefnyddiol - geiriadur.net, Geiriadur yr Academi neu Geiriadur Prifysgol Cymru

Mae Term Cymru yn adnodd defnyddiol ar-lein os wyt yn defnyddio Cymraeg yn y gwaith.