Ar Lafar 2018

a5 flyer bach

Defnyddio eich Cymraeg yng ngŵyl Ar Lafar

Bydd cyfle i ddysgwyr fwynhau siarad y Gymraeg yng ngŵyl Ar Lafar, sy’n cael ei chynnal ar 21 Ebrill yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Bwriad yr ŵyl rad-ac-am-ddim yw rhoi cyfle i ddysgwyr a’u teuluoedd gymdeithasu a defnyddio’u Cymraeg mewn awyrgylch hwyliog a chroesawgar, gan fwynhau’r trysorau cenedlaethol sydd i’w gweld gan yr Amgueddfa a’r Llyfrgell Genedlaethol.

Bydd gwahanol weithgareddau ar gael ymhob safle, o deithiau tu ôl i’r llenni i gwisiau, arddangosfeydd, perfformiadau theatrig a gweithdai crefft.

Bydd mwy o fanylion i ddilyn.