Ar Lafar

Defnyddio eich Cymraeg yng ngŵyl Ar Lafar

Cynhaliwyd Gŵyl Ar Lafar eleni ar 21 Ebrill yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Bwriad yr ŵyl rad-ac-am-ddim oedd rhoi cyfle i ddysgwyr a’u teuluoedd gymdeithasu a defnyddio’u Cymraeg mewn awyrgylch hwyliog a chroesawgar, gan fwynhau’r trysorau cenedlaethol sydd i’w gweld gan yr Amgueddfa a’r Llyfrgell Genedlaethol.

Cynhaliwyd nifer o weithgareddau ar bob safle, o deithiau tu ôl i’r llenni i gwisiau, arddangosfeydd, perfformiadau theatrig a gweithdai crefft. Cadwch lygad ar y dudalen hon i gael gwybod beth fydd dyddiad yr ŵyl yn 2019.