Clwb Cwtsh

     

Clwb Cwtsh

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Mudiad Meithrin yn cydweithio i gyflwyno cyrsiau blasu Cymraeg newydd ar gyfer teuluoedd. Enw’r rhaglen o gyrsiau yw Clwb Cwtsh ac mae'n cyflwyno teuluoedd i eirfa ac ymadroddion sy’n berthnasol i fagu plant ifanc. Mae'r dysgwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio’u Cymraeg gyda’u plant o’r cychwyn cyntaf.

Mae Clwb Cwtsh yn gwrs blasu Cymraeg rhad ac am ddim sydd wedi’i anelu at ddysgwyr newydd ac sy’n canolbwyntio ar iaith magu plant yn y cartref.

Yn ystod y cwrs, mae adloniant ar gael i blant, gan sicrhau nad yw gofal plant yn rhwystr i bobl ymuno. Mae'r sesiynau yn hwyliog, ysgafn ac yn defnyddio canu a gemau gydag amser am baned (wrth gwrs)! 

Mae adnoddau ar-lein i helpu dysgwyr Clwb Cwtsh ar gael fan hyn.

Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd dysgwyr yn cael eu hannog i ddilyn un o gyrsiau darparwyr y Ganolfan Genedlaethol. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Mudiad Meithrin.

I ddarganfod mwy am sesiynau Clwb Cwtsh yn eich ardal chi, cliciwch isod:

Am fwy o wybodaeth: