Cymraeg Gwaith

Nod y cynllun Cymraeg Gwaith yw cynnig cyfleoedd i weithwyr mewn gwahanol sectorau i ddysgu a gwella’u Cymraeg er mwyn ei defnyddio’n hyderus yn y gweithle a thu hwnt.  Bydd pwyslais ar roi hyder i siaradwyr llai hyderus yn ogystal â dysgu dysgwyr sydd ar lefelau gwahanol.

Mae pum elfen yn perthyn i’r cynllun:

  • Gwasanaeth a gwybodaeth i gyflogwyr: Cymraeg Gwaith

  • Cyrsiau ar-lein: Croeso Cymraeg Gwaith

  • Cyrsiau dwys: Dysgu Cymraeg Gwaith (am gyfnodau o hyd at dri mis)

  • Cyrsiau ar gyfer y gweithlu blynyddoedd cynnar: Cymraeg Cynnar

  • Cyrsiau preswyl pum niwrnod codi hyder: Defnyddio Cymraeg Gwaith


Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 0300 323 4324 neu ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru