Gwersi cyfoes

Ar Lafar

Bydd Gŵyl Ar Lafar yn digwydd yn Sain Ffagan, Amgueddfa Wein Cymru, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, ac yn y Llyfrgell Genedlaethol ar 21 Ebrill 2018. Dyma nodiadau'r tiwtor a thaflen i'r dysgwr. Mae casgliad o luniau hefyd ar gael. 

 Dydd Miwsig Cymru

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru 2018, mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi creu gwers arbennig ar gyfer dysgwyr lefel Uwch yn seiliedig ar gerddoriaeth boblogaidd Gymraeg.

Mae'r wers ar gael yma.  Dyma'r nodiadau tiwtor a chardiau bandiau fideo. Mae fideo o glipiau cerddoriaeth Gymraeg ar gael hefyd - ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru am fwy o fanylion.

 Drama 'Y Tad'

Mae gwers gyfoes yn seiliedig ar gynhyrchiad newydd Theatr Genedlaethol Cymru, Y Tad, hefyd wedi'i pharatoi.  Mae cefndir a geirfa ar gael yma.  Dyma'r nodiadau ar gyfer tiwtoriaid ac mae gwybodaeth am dementia ar gael yma.  Mae modd gwylio fideo hefyd (mae botwm lawrlwytho o dan y fideo).

 

Ffit Cymru

Bydd cyfres newydd ar S4C o'r enw 'Ffit Cymru' yn dilyn pum person penderfynol wrth iddyn nhw drawsnewid eu bywydau, a hynny mewn wyth wythnos.

Mae'r gyfres yn dechrau am 8.00pm nos Fawrth, 10 Ebrill.

Dyma’r wers a nodiadau ar gyfer tiwtoriaid. Mae modd gwylio fideo o rysáit iachus yma.