Gwersi cyfoes

Dydd Miwsig Cymru

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru 2018, mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi creu gwers arbennig ar gyfer dysgwyr lefel Uwch yn seiliedig ar gerddoriaeth boblogaidd Gymraeg.

Mae'r wers ar gael yma.  Dyma'r nodiadau tiwtor a chardiau bandiau fideo. Mae fideo o glipiau cerddoriaeth Gymraeg ar gael hefyd - ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru am fwy o fanylion.

Drama 'Y Tad'

Mae gwers gyfoes yn seiliedig ar gynhyrchiad newydd Theatr Genedlaethol Cymru, Y Tad, hefyd wedi'i pharatoi.  Mae cefndir a geirfa ar gael yma.  Dyma'r nodiadau ar gyfer tiwtoriaid ac mae gwybodaeth am dementia ar gael yma.  Mae modd gwylio fideo hefyd (mae botwm lawrlwytho o dan y fideo).