Lefelau Dysgu Cymraeg

Wyt ti’n siarad tipyn bach o Gymraeg? Efallai est ti i ysgol Gymraeg ond dwyt ti ddim wedi siarad yr iaith ers amser ac eisiau ymarfer? Beth bynnag dy lefel, bydd cwrs ar gael. Mae cyrsiau Cymraeg ar gael ar bum lefel - wele'r crynodeb isod. Mae gwybodaeth fanwl ar gael yma.

<h3>Mynediad</h3>
<p>Cyrsiau ar gyfer dechreuwyr, ble mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.</p>

Mynediad

Cyrsiau ar gyfer dechreuwyr, ble mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

<h3>Sylfaen</h3>
<p>Mae cyfle i fyfyrwyr gryfhau eu sgiliau siarad.</p>

Sylfaen

Mae cyfle i fyfyrwyr gryfhau eu sgiliau siarad.

<h3>Canolradd</h3>
<p>Mae mwy o ysgrifennu, darllen a gwrando yn cael eu cyflwyno ar y lefel hon – ond mae’r pwyslais o hyd ar siarad yr iaith. </p>

Canolradd

Mae mwy o ysgrifennu, darllen a gwrando yn cael eu cyflwyno ar y lefel hon – ond mae’r pwyslais o hyd ar siarad yr iaith. 

<h3>Uwch</h3>
<p>Mae cyrsiau yn helpu myfyrwyr i gryfhau eu sgiliau ysgrifennu, ond eto, mae’r prif bwyslais ar gryfhau sgiliau siarad. </p>

Uwch

Mae cyrsiau yn helpu myfyrwyr i gryfhau eu sgiliau ysgrifennu, ond eto, mae’r prif bwyslais ar gryfhau sgiliau siarad. 

<h3>Hyfedredd</h3>
<p>Mae cyrsiau ar gael ar gyfer dysgwyr profiadol yn ogystal â siaradwyr rhugl sydd eisiau cryfhau eu sgiliau, ar lafar ac yn ysgrifenedig.</p>

Hyfedredd

Mae cyrsiau ar gael ar gyfer dysgwyr profiadol yn ogystal â siaradwyr rhugl sydd eisiau cryfhau eu sgiliau, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Mae cyrsiau Cymraeg i’r Teulu yn helpu rhieni i siarad Cymraeg gyda phlant sy’n ifancach na 7 oed.

Mae cyrsiau Cymraeg Gwaith ar gael mewn gweithleoedd ar draws Cymru.  Clicia yma i gael mwy o wybodaeth.

Os wyt ti’n athrawes neu’n athro, efallai bydd yn bosib i ti ddilyn cwrs Cymraeg mewn Addysg.  Clicia yma i gael mwy o wybodaeth.