Lefelau Dysgu Cymraeg

Wyt ti’n siarad tipyn bach o Gymraeg? Efallai est ti i ysgol Gymraeg ond dwyt ti ddim wedi siarad yr iaith ers amser ac eisiau ymarfer? Beth bynnag dy lefel, bydd cwrs ar gael. Mae cyrsiau Cymraeg ar gael ar bum lefel - wele'r crynodeb isod. Mae gwybodaeth fanwl ar gael yma.

Mae cyrsiau Cymraeg i’r Teulu yn helpu rhieni i siarad Cymraeg gyda phlant sy’n ifancach na 7 oed.

Mae cyrsiau Cymraeg Gwaith ar gael mewn gweithleoedd ar draws Cymru.  Clicia yma i gael mwy o wybodaeth.

Os wyt ti’n athrawes neu’n athro, efallai bydd yn bosib i ti ddilyn cwrs Cymraeg mewn Addysg.  Clicia yma i gael mwy o wybodaeth.