Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Croeso!

Mae cyrsiau newydd ar gyfer dechreuwyr yn dechrau cyn bo hir - dim ond £45
CROESO!

Cyrsiau newydd i ddechreuwyr

Mae cyrsiau lefel 'Mynediad' newydd ar gyfer dechreuwyr yn dechrau ym mis Medi. 

Gall dysgwyr ddilyn Mynediad Rhan 1, neu Mynediad Rhan 1 a 2, os ’dyn nhw eisiau dysgu’n gynt. 

Mae cyrsiau ar gael mewn dosbarthiadau wyneb yn wyneb ac yn rhithiol, yn ystod y dydd a’r nos.

Os dych chi’n siarad Cymraeg yn barod ac eisiau cryfhau eich sgiliau, mae cyrsiau ar lefelau dysgu eraill hefyd ar gael. 

 

DISGOWNT

Mae disgownt 50% ar gyrsiau newydd i ddechreuwyr – defnyddiwch y côd ‘WELSH23’ i dalu dim ond £45.

Unrhyw gwestiynau?

E-bostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru

Pob lwc gyda’r dysgu!

 

Chwilio am gwrs

cwrs ar gael
Dod o hyd i gwrs

CYRSIAU MYNEDIAD

Gweld mwy
18-25 OED?

Os dych chi rhwng 18-25 oed, bydd eich cwrs am ddim – cliciwch yma am fwy o wybodaeth.