Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dweud eich Dweud 2021

Pwrpas yr holiadur yma yw derbyn eich barn am eich profiadau o ddysgu’r Gymraeg. Diolch am eich amser.

Dweud eich Dweud 2021Gwiriwch gyda/efo eich tiwtor, os dych/dach chi ddim yn siŵr.

Dewiswch un ateb yn unig


Os nac ydw, cysylltwch â’ch darparwr ar unwaith. (If no, contact your provider immediately.)

 

Diolch yn fawr am lenwi'r holiadur. 'Dyn/dan ni’n gwerthfawrogi eich amser a'ch sylwadau.