Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dweud Eich Dweud

Pwrpas yr holiadur yma ydy derbyn eich barn am eich profiad o ddysgu’r Gymraeg. Diolch am eich amser.

Dweud Eich Dweud
e.e. Llyfrgell Caerffilie.e. 10am, 2pm

Dewiswch un ateb yn unig

Os nac ydw, cysylltwch â’ch darparwr ar unwaith. Mae manylion cyswllt y Darparwyr ar ddiwedd yr holiadur. If no, contact your provider immediately. All the providers' contact details are at the end of this questionnaire.

Diolch yn fawr am lenwi'r holiadur. ‘Dyn/dan ni’n gwerthfawrogi eich amser a'ch sylwadau.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth, cysylltwch â’ch darparwr lleol