Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Ar Lafar

Croeso i ŵyl Ar Lafar!

Bydd croeso cynnes i ddysgwyr, eu teuluoedd a’u ffrindiau yn yr ŵyl genedlaethol i ddysgwyr, Ar Lafar, sy’n cael ei chynnal ar 6 Ebrill ar bedwar safle ar draws Cymru: Amgueddfa Werin Cymru, Sain FfaganAmgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth a lleoliad newydd ar gyfer 2019, Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre. Mae'r manylion yn yr amserlenni isod – gwyliwch y fideo hefyd.

Amserlen Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan

Amserlen Amgueddfa Wlan Cymru, Dre-fach Felindre

Amserlen Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis

Amserlen Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Llwybrau Llafar Sain Ffagan

Mae cyfleoedd i chi ymarfer eich Cymraeg drwy'r flwyddyn yn Sain Ffagan trwy ddilyn y pecyn yma sy'n addas ar gyfer dysgwyr o bob lefel.  Mae croeso mawr i chi ddefnyddio'r Gymraeg yn safleoedd eraill yr Amgueddfa ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru hefyd.