Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Ar Lafar 2020

Ar Lafar ar-lein

Er nad yw gŵyl Ar Lafar yn digwydd eleni, oherwydd y sefyllfa iechyd cyhoeddus, 'dyn ni'n falch iawn i gyflwyno'r gweithgareddau ac adnoddau diddorol ar-lein yma i’ch helpu chi i fwynhau siarad a defnyddio’r Gymraeg.  'Dyn ni'n gobeithio eich croesawu nôl yn 2021!

Stori Mina

Mae Mina yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol ac yn dysgu Cymraeg. Gwyliwch ei stori yma

Mewn Cymeriad

Mae cwmni theatr Mewn Cymeriad fel arfer yn teithio o gwmpas Cymru yn dod â hanes y wlad yn fyw i ni mewn cyfres o sioeau un person. Dyma ddau fideo newydd i chi wylio, sy'n cyflwyno hanes y bardd, Hedd Wyn, a Mari Jones o’r Bala. Ewch draw i’w sianel YouTube er mwyn gweld yr adnoddau eraill gwych sydd yna a dilynwch nhw ar Twitter @MewnCymeriad

 

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth

Cynhaliwyd cystadleuaeth ffotograffiaeth ar y cyd â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, fel rhan o Ar Lafar 2020. Y beirniaid oedd y ffotograffydd o Benarth, Bro Morgannwg, Nick Treharne. Mae arddangosfa gan Nick ar wefan y Llyfrgell Genedlaethol ar hyn o bryd. Croeso i chi fynd i'w mwynhau yma

Teitl y gystadleuaeth oedd ‘Fy Nghymru i’ am fod arddangosfa Nick yn seiliedig ar ei deithiau ar draws Cymru. Yr enillydd yw Carole Gowers o Gaernarfon, sy'n dysgu gyda Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin. Llongyfarchiadau mawr Carole

Safleodd Ar Lafar

Defnyddiwch y dolenni isod i ymweld â safleoedd Ar Lafar - fe welwch chi lu o erthyglau, fideos ac adnoddau diddorol i chi fwynhau.  Gallwch hefyd ddysgu mwy am Sain Ffagan ac am chwedlau Cymru gyda'r pecynnau arbennig sy wedi'u creu ar gyfer dysgwyr.

Cod QR Chwedlau Ar Lafar