Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Ar Lafar

Ar Lafar

Gŵyl Ar Lafar yn llwyddiant!

Cynhaliwyd gŵyl Ar Lafar ar 6 Ebrill 2019 ar bedwar safle ar draws Cymru: Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth a lleoliad newydd ar gyfer 2019, Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre.

Mynychodd 650 o bobl yr ŵyl ar draws Cymru. Roedd hi'n braf gweld cymaint o ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg yn mwynhau'r cyfoeth sydd gan y safleoedd hyn i'w cynnig. 

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal eto yn ystod Gwanwyn 2020. Cadwch lygad am y dyddiad! 

Adnoddau

Dewch i ymarfer eich Cymraeg yn Sain Ffagan drwy ddefnyddio'r pecyn yma sy'n addas i ddysgwyr o bob lefel, neu beth am ddilyn y dolenni isod er mwyn dysgu mwy am chwedlau Cymru?

Cod QR Chwedlau Ar Lafar