Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Ar Lafar

Ar Lafar

 

 

Gŵyl Ar Lafar i'w chynnal ar 25 Ebrill 2020

Mae dyddiad newydd Ar Lafar wedi ei gadarnhau - cadwch 25 Ebrill 2020 yn glir, a chadwch lygad am fwy o fanylion yma. 

Cynhaliwyd gŵyl Ar Lafar ar 6 Ebrill 2019 ar bedwar safle ar draws Cymru: Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth a lleoliad newydd ar gyfer 2019, Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre.

Mynychodd 650 o bobl yr ŵyl ar draws Cymru. Roedd hi'n braf gweld cymaint o ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg yn mwynhau'r cyfoeth sydd gan y safleoedd hyn i'w cynnig. 

Edrychwn ymlaen at eich gweld eto ar 25 Ebrill 2020.  

Adnoddau

Dewch i ymarfer eich Cymraeg yn Sain Ffagan drwy ddefnyddio'r pecyn yma sy'n addas i ddysgwyr o bob lefel, neu beth am ddilyn y dolenni isod er mwyn dysgu mwy am chwedlau Cymru?

Cod QR Chwedlau Ar Lafar