Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Ar Lafar

Ar Lafar

 

 

Gŵyl Ar Lafar i'w chynnal ar 25 Ebrill 2020

Mae dyddiad Ar Lafar wedi ei gadarnhau - cadwch 25 Ebrill 2020 yn glir, a chadwch lygad am fwy o fanylion yma. 

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar bedwar safle ar draws Cymru: Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ac Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre.

Bydd gweithgareddau di-ri ar gael ar y dydd, gan gynnwys sesiynau crefftau, perfformiadau drama a cherddoriaeth, cwisiau a mwy, gyda chyfle i ddysgwyr, eu teuluoedd a'u ffrindiau fwynhau defnyddio eu Cymraeg. 

Edrychwn ymlaen at eich gweld ar 25 Ebrill 2020.  

Adnoddau

Dewch i ymarfer eich Cymraeg yn Sain Ffagan drwy ddefnyddio'r pecyn yma sy'n addas i ddysgwyr o bob lefel, neu beth am ddilyn y dolenni isod er mwyn dysgu mwy am chwedlau Cymru?

Cod QR Chwedlau Ar Lafar