Ar Lafar

Ar Lafar

 

 

Ar Lafar
a5 flyer bach

 

Mwynhau'r Gymraeg yng ngŵyl Ar Lafar

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i fwynhau defnyddio'r Gymraeg yng ngŵyl Ar Lafar, a gynhaliwyd ar 21 Ebrill 2018 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Bydd Ar Lafar yn dychwelyd yn 2019. Os oes gennych chi unrhyw syniadau am weithgareddau ar gyfer yr ŵyl, ebostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru.

Cod QR Chwedlau Ar Lafar

Llwybrau Llafar Sain Ffagan

Dewch i ymarfer eich Cymraeg yn Sain Ffagan. 

Mae'r pecyn yma yn addas i ddysgwyr o bob lefel.