Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Ar Lafar

Gŵyl Ar Lafar yn llwyddiant!

Cynhaliwyd gŵyl Ar Lafar ar 6 Ebrill 2019 ar bedwar safle ar draws Cymru: Amgueddfa Werin Cymru, Sain FfaganAmgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth a lleoliad newydd ar gyfer 2019, Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre.

Mynychodd 650 o bobl yr ŵyl ar draws Cymru. Roedd hi'n braf gweld cymaint o ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg yn mwynhau'r cyfoeth sydd gan y safleoedd hyn i'w cynnig. 

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal eto yn ystod Gwanwyn 2020. Cadwch lygad am y dyddiad! 

Llwybrau Llafar Sain Ffagan

Mae cyfleoedd i chi ymarfer eich Cymraeg drwy'r flwyddyn yn Sain Ffagan trwy ddilyn y pecyn yma sy'n addas ar gyfer dysgwyr o bob lefel.  Mae croeso mawr i chi ddefnyddio'r Gymraeg yn safleoedd eraill yr Amgueddfa ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru hefyd.