Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Ar Lafar

Coronafeirws

Yn dilyn cyngor gan y Llywodraeth i gau safleoedd yr Amgueddfa a Llyfrgell Genedlaethol Cymru ni fydd gŵyl Ar Lafar yn cael ei chynnal ar unrhyw un o’r safleoedd ar 25 Ebrill. Os oes gyda chi unrhyw gwestiwn mae croeso i chi gysylltu â ni ar swyddfa@dysgucymraeg.cymru neu 0300 3234324. Diolch am eich dealltwriaeth.

Ar Lafar

 

 

Cystadleuaeth ffotograffiaeth Ar Lafar

Dyma gystadleuaeth ffotograffiaeth newydd i ddysgwyr. Mae croeso i unigolion gyflwyno delweddau o dan y thema Fy Nghymru i drwy anfon ffotograff at marchnata@dysgucymraeg.cymru. Gallwch dynnu’r llun ar eich ffôn symudol neu unrhyw gamera. Bydd yr holl gynigion yn cael eu dyfarnu gan y ffotograffydd o Benarth, Nick Treharne, a William Troughton sydd â chyfrifoldeb am gasgliad ffotograffiaeth y Llyfrgell Genedlaethol.

Ffotograffydd newyddiadurol a llawrydd profiadol yw Nick Treharne, sy’n gweithio o Benarth, Caerdydd. Wrth deithio hyd a lled Cymru, fel rhan o’i waith a thrwy anturiaethau personol (ar feic modur gan amlaf) ysgogwyd Nick Treharne i ddogfennu cymunedau, tirwedd a diwylliant Cymru ar ffurf prosiect arbennig – 20:20 Vision: Portread o Gymru. Bydd ffrwyth gwaith y prosiect i’w weld mewn arddangosfa arbennig yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Bydd y ddelwedd fuddugol yn cael ei fframio a'i chynnwys yng nghasgliad ffotograffau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac yn cael ei harddangos yn gyhoeddus yn ystod yr haf.

Dylai pob cais ein cyrraedd erbyn dydd Gwener, 17 Ebrill. Caiff yr enillydd ei wahodd i'r cyhoeddiad swyddogol a fydd yn digwydd yn ystod Gŵyl Ar Lafar yn y Llyfrgell Genedlaethol, ddydd Sadwrn, 25 Ebrill, i dderbyn gwobr. Mae amodau a thelerau'r gystadleuaeth ar gael yma

Am fwy o wybodaeth am yr arddangosfa ewch i wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Adnoddau

Dewch i ymarfer eich Cymraeg yn Sain Ffagan drwy ddefnyddio'r pecyn yma sy'n addas i ddysgwyr o bob lefel, neu beth am ddilyn y dolenni isod er mwyn dysgu mwy am chwedlau Cymru?

Cod QR Chwedlau Ar Lafar