Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
37 Wythnos
Cychwyn: 16/09/2020
Gorffen: 21/09/2021
Dydd Mercher
13:00 - 16:30

Cwrs Uwch i - Rhan 2

Cyfeirnod: gd-20713 Prif ffrwd
Uwch

Lleoliad Y Cwrs: Cwrs Ar-lein

Oherwydd pandemig Cofid-19 byddwn ni’n dysgu ar-lein ym Mis Medi. 

Bydd y cwrs hwn yn apelio at ddysgwyr sy'n mwynhau llenyddiaeth. Mae'n defnyddio'r dull Dadawgrymeg arloesol ac yn cynnig cipolwg ar amrywiaeth fawr o lenorion Cymraeg ac yn canolbwyntio'n arbennig ar y nofel ' Yn ol i Leifior ' gan Islwyn Ffowc Elis, sydd ar gael i ddysgwyr lefel uwch (gan gynnwys y rheiny sydd wedi cwblhau lefel Canolradd yn ddiweddar). Os bydd dysgwyr o bell yn ymuno â'r grŵp, byddwn yn sicrhau bod y cwrs yn parhau ar-lein am y flwyddyn gyfan.

Byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor ac yn ddefnyddio Zoom. 

Os dach chi ddim wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd iawn.  Mi fyddwn ni'n anfon cyfarwyddiadau atoch chi cyn dechrau’r cwrs. 

GOSTYNGIADAU A RHIF CÔD Y GOSTYNGIADAU:

Dychwelwyr 20% - Côd DYCH20 Dysgwyr sy'n dychwelyd i ddysgu am yr ail flwyddyn +.  Os oes bwlch o fwy na blwyddyn yn y dysgu yna nid yw'r dysgwr yn gymwys.

Pensiynwyr sy’n derbyn credyd pensiwn 40% - Côd PEN20

Myfyrwyr sy’n astudio cwrs hyfforddiant gyda choleg neu brifysgol 40% - Côd MYF20

Derbyn Budd-daliadau 40% - Côd BUDD20