Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 09/08/2021
Gorffen: 11/08/2021
Dydd Llun - Dydd Mercher
09:00 - 17:00

Cwrs Hyfedredd

Cyfeirnod: C2202 Dosbarthiadau Preswyl a Rhithiol
Gloywi

CWRS TRI DIWRNOD - GLOYWI IAITH

Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn. Dyma gwrs ar gyfer dysgwyr rhugl a siaradwyr iaith gyntaf sydd eisiau cryfhau eu sgiliau, naill ai ar lafar neu’n ysgrifenedig.

Ar y cwrs hwn byddwn yn anelu at astudio’r canlynol:

•gwallau cyffredin

•treigladau

•arddodiaid

•sillafu

•idiomau

•adnabod patrymau Saesneg yn yr iaith Gymraeg – a’u newid am batrymau Cymreig

Addas ar gyfer pobl sy’n ddysgwyr rhugl neu’n Gymry Cymraeg iaith gyntaf sydd eisiau canolbwyntio ar loywi eu hiaith lafar ac ysgrifenedig.

YN BYW YNG NGWYNEDD NEU MÔN? Cymerwch fantais o’n cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn! Archebwch unrhyw gwrs 3 diwrnod (telerau dyddiol) am £75. Cysylltwch â ni i archebu.