Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 04/10/2021
Gorffen: 06/10/2021
Dydd Llun - Dydd Mercher
09:00 - 17:00

Cwrs Blasu

Cyfeirnod: C2212 Dosbarthiadau Preswyl a Rhithiol
Blasu

CWRS BLASU TRI DIWRNOD

Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn.

Dewch i gael blas ar y Gymraeg mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar.

• ynganu defnyddio enwau lleoedd ac arwyddion

• cyfarchion

• rhifo syml a lliwiau

• dyddiau’r wythnos

• siarad am y tywydd

• ymadroddion bob dydd

• berfau a gofyn/ateb cwestiynau syml

Addas ar gyfer pobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol o’r Gymraeg. Cwrs delfrydol i baratoi ar gyfer mynd ar gwrs Mynediad 1. Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

YN BYW YNG NGWYNEDD NEU MÔN? Cymerwch fantais o’n cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn! Archebwch unrhyw gwrs 3 diwrnod (telerau dyddiol) am £75. Cysylltwch â ni i archebu.